Fagretning Kontor, Handel og Detail

Corporate Visual Identity

Velkommen til U/NORDs visuelle designguide. Hvis du har spørgsmål til brugen af denne guide er du velkommen til at kontakte os på kommunikation@unord.dk

I denne manual findes retningslinjer og inspiration til daglig brug af U/NORDs visuelle identitets elementer. Typografi, logo, farver m.m.

Elementerne understøtter U/NORDs aktiviteter i kommunikationssammenhæng og sikrer at U/NORD fremstår entydig og relevant i forhold til U/NORDs virke. Med manualen sikres det, at vores grafiske produktioner, website, annoncer, rapporter, plakater, kataloger m.m. kan udarbejdes, så det tjener U/NORDs langsigtede kommunikationsstrategi. Manualen vil løbende blive opdateret.

Logo og navn

U/NORDs navnetræk er et selvstændigt mærke og er U/NORDs primære visuelle element. U/ i navnetrækket kan skilles, så U/ fremstår som en selvstændig enhed (logotype).
Det tilsigtes at U/ altid ses i sammenhæng med navnetrækket U/NORD. Hvad enten det er som afsender i annoncer, som element i forbindelse med visuelle elementer eller i andre sammenhænge. Logotypen U/ er vores mærke og er som navnetrækket U/NORD en uantastelig enhed og det bærende grafiske element.

CVI-navn

Navn

Navnet U/NORD skrives med versaler og med skråstreg i al kommunikation. I nogle tilfælde vil det være et problem, hvilke gælder for nogle typer af filnavne samt navne på foldere og mapper. I disse tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt blot at skrive UNORD med versaler.

CVI-logotype og navnetræk

Logotype og Navnetræk

Navnetrækket U/NORD står i udstrakt grad alene.

Der er i hovedtræk kun en mulig opsætning af navnetrækket og følgelig kun en måde at benytte navnetrækket på.

Navnetrækket U/NORD kan dog følges af Logotypen U/.

U/ har som et mærke en helt fri position, dog skal Navnetrækkets afstandsregler overholdes.

Logotype U/ kan benyttes som identifikation, bladhoved, favikon eller andet, hvor det er tydeligt, at det er U/NORD, som er afsender.

CVI-navnetræk_logotype og farver

Baggrund og logofarve

Logotype og navnetræk placeres fortrinsvist på en helt lys baggrund, eller i negativ form, på en farvet baggrund i én af primær farverne. På farvet baggrund kan både positiv og negativ logo benyttes.

Der bør være et kontrastforhold som er optimal for genkendelse.

Logoet er aldrig gennemsigtigt, det er kun hvidt eller sort.

 

CVI-afstandsregler

Afstandsregler

For at opnå bedst mulig tydelighed og klarhed skal afstandsreglerne overholdes:

Området omkring navnetræk defineres af skråstregens i logoets højde. Denne friafstand er min. afstanden ud til formater, marginer, illustrationer, tekster og objekter.

Området omkring logotypen U/ defineres af halvdelen af skråstregens højde. Denne friafstand er min. afstanden ud til formater, marginer, illustrationer, tekster og
objekter.

 

CVI-beskyttelse af logo integritet

Beskyttelse af logo integritet

For at opnå den bedst tænkelige genkendelse af Navnetræk og Logotype må de aldrig forvanskes, herunder:

 1. Benyt altid originale filer 
 2. Skift ikke farven
 3. Benyt ikke grafiske effekter
 4. Drej ikke navnetræk eller logotype
 5. Sørg for at logo fremstår tydelig
 6. Forvræng ikke logos proportioner
 7. Stræk ikke logoen
 8. Tilføj aldrig elementer til logo
 9. Beskær aldrig logo
 10. Benyt aldrig sort logo på farvet baggrund
 11. Benyt aldrig sort logo på billeder

 

CVI-navnetræk og skolenavne-steder

Navnetræk og skolenavn/steder

Når et skolenavn eller sted skal formidles gøre dette sammen med navnetræk. Vi sætter en skråstreg efter navnetrækket og skriver efter denne den pågældende skoles navn f.eks: U/NORD/Lyngby Gymnasium.

Størrelsesforholdet mellem navnetræk og stednavn er at skråstreg nummer to er 70% i størrelse af den første, som på billedet.

I nogle tilfælde er der ikke plads i bredden til både navnetræk og stednavnet. I det tilfælde sættes vores skråstreg efterfulgt af stednavnet under navnetrækket. Dette gør sig bl.a. gældende på vores pyloner og emailsignatur.

Skolenavn skrives ikke med versaler, kun med stor begyndelsesbogstav – f.eks. Lyngby Gymnasium

Typografi

U/NORD bruger to forskellige typografier:

1. Google-fontene Barlow og Barlow Semi Condensed.
2. Office-fonten Calibri.

CVI-tekst. Overskrift.

Typografi til print og web

Overskrifter sættes med versaler på print (men ikke på web) og her benyttes typografien Barlow Semi Condensed. Overskrifter skal være i én linje på print.
Barlow er vores typografi til længere brødtekster. Her gælder almindelig tegnsætning og god typografisk skik.

Download

 

 

CVI-typografi til office

Typografi til office

Medarbejdere på U/NORD bruger Calibri til alle Google-programmer, Office-programmer o.lign. Denne font følger med programmerne og skal ikke downloades.

Farver

U/NORD har to farvesæt; Èt til print og ét til digital brug. Der skelnes mellem primære, sekundære og tertiære farver.

Sekundære og tertiære farver benyttes frit i bred kommunikation sammen med de primære farver. Benyttes en sekundær eller tertiær farve sikres identifikation af U/NORD ved at bruge navnetræk og logotype sat i hvid. Der må udelukkende benyttes én sekundær eller tertiær farve ad gangen og de to typer med ikke blandes.

Primærefarver bruger til store flader, sekundære og tertiære farver bruges til små dekorative elementer.

U/NORD blå pantonefarve: 7688 uncoated

Skråstreg

Vores skråstreg fra navnetrækket har forskellige anvendelsesmuligheder. Som skråstreg kan den benyttes i benævnelsen af en lokalitet for eksempel som i U/NORD/Lyngby Gymnasium. På den måde opnår U/NORD ensartethed i benævnelse af lokaliteter i U/NORDs organisation. Skråstregen kan desuden benyttes til at fremhæve et synspunkt eller markere et særligt ord.

 

Billedemaske

Slash kan bruges som billedmaske og billedramme. Dette er en god måde at fastholde en brandidentitet i forskellige layouts. Det er desuden et greb der giver en mere spændende oplevelse af et layout.

Se eksempler på billedemasker
CVI-tekst. Overskrift.

Tekst objekt

Slash kan bruges som et tekstobjekt, der enten angiver et “produktnavn” (skolenavn, studieretning mm), en bullit eller som en forstærkende elementer f.eks. til et link mm.

Grafisk ramme

Slash kan bruges som grafisk ramme. Det er også muligt at bruge slash som et grafisk effekt til at skabe spænding i layout hvor man måtte mangle illustrationer, billeder og andre objekter til at underbygge en fortælling.

Se eksempler på grafiske rammer

CVI´et i brug

Her kan du finde forskellige eksempler på vores materialer, som er udarbejdet efter vores CVI.

På printmaterialer kan billeder eller elementer i helfarve bruges som dekorative elementer, ellers skal layouttet være luftigt, rent, enkelt med brug af hvid og afstand mellem tekst, kanter og elementer.

Brochurer på mere ene 4 sider laves i 21x21 cm, faktaark på 1-2 sider i A4.