På U/NORD kan du uddanne dig til ambulancebehandler

Ambulancebehandler

Som ambulancebehandler rykker du ud ved ulykker og sygdom og hjælper mennesker, der har brug for akut hjælp og behandling. Du får viden om anatomi, fysiologi og sygdomme og lærer at bruge ambulancens udstyr og andre instrumenter til redning eller behandling. Derudover lærer du at møde patienter og pårørende på en respektfuld måde. Du bliver god til at tænke hurtigt og holde hovedet koldt, når der sker ulykker.

Mød en elev på Ambulancebehandleruddannelsen
" I en hverdag hvor to dage ikke er ens, er jeg taknemmelig for at have dygtige og professionelle kollegaer, jeg altid kan stole på og støtte mig op ad. "
Elev på ambulancebehandleruddannelsen

Sådan bliver du ambulancebehandler

Her kan du se, hvordan uddannelsen er opbygget

For dig der er gået ud af 9./10. klasse for mindre end 14 måneder siden.

Når du starter på grundforløb 1, skal du vælge en fagretning. En fagretning er et tema, der introducerer dig for en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer til at fortsætte på grundforløb 2. På den måde kan du bruge dit valg af fagretning til at afprøve dine interesser, uden at du lukker nogen døre bag dig.

Varighed: ½ år

Læs mere om fagretningerne på grundforløb 1

For dig der er gået ud af 9./10. klasse for mere end 14 måneder siden.

Grundforløb 2 (GF2) varer 20 uger og har til formål at give dig forudsætningerne for at kunne gennemføre hovedforløbet. GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve.

Du kan tage Grundforløb 2 på Hillerød Tekniske Skole

Hovedforløbet i erhvervsuddannelserne veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på U/NORD. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

Du skal være fyldt 21 år og have en ren straffeattest, før du kan indgå en uddannelsesaftale og starte på hovedforløbet til ambulancebehandler. Nogle praktikvirksomheder kan også have specifikke krav til din højde, uddannelsesbaggrund eller lignende.

Du kan tage hovedforløbene på Hillerød Tekniske Skole.

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som består af en mundtlig eksamination samt en praktisk prøve. Prøverne afvikles på det afsluttende skoleophold. Når svendeprøven er bestået, er du udlært og modtager dit svendebrev.

Kom på besøg

Til Orienteringsaften kan du møde elever og vejledere på uddannelsen, som kan fortælle dig meget mere om uddannelsen. Du kommer rundt på skolen og ser værkstederne og møder underviserne.

Sådan kommer du i gang

For at blive optaget på uddannelsen skal du ansøge efter hvilken situation du befinder dig i.

Næste hold starter januar 2021 (Åbner for ansøgning 1/9-20)

Find elevplads

Find elevplads

En erhvervsuddannelse er en blanding af skolegang på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed, som du indgår en uddannelsesaftale med.

Der er rigtig gode muligheder for at finde ledige praktikpladser – mange virksomheder har faktisk svært ved at få besat alle de ledige pladser, så der er kamp om de dygtige elever.

Læs om at søge praktikplads

Læs mere om uddannelsen

Her kan du finde vej til mere viden om uddannelsen

Rejs ud i verden

På U/NORD har du mulighed for at tilføre din uddannelse et internationalt element.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte administrationen.

Martin Montan Rager

Uddannelseschef, Ambulancebehandler mamr@unord.dk 23 65 84 86

Ambulancebehandler (grund- og hovedforløb)

Helle Johansen, Uddannelsessekretær hjo@unord.dk 48 22 53 06

Alaine Thorslev

Uddannelsesaftaler at@unord.dk 48 29 02 07