På U/NORD kan du vælge mellem at blive bygningssnedker eller møbelsnedker.

Bygningssnedker

En bygningssnedker arbejder typisk i træ og laver døre, vinduer, møbler og inventar. En del af arbejdet går ud på at rådgive kunder. Du skal kunne forklare, tegne og bygge efter kundens ønsker. Det kræver kreativitet og kundepleje.

Kom og hør mere

Kom på besøg og hør mere om uddannelsen og hvordan du kan komme i gang.

Næste hold starter til januar 2023.

Uddannelsens opbygning

For dig der er gået ud af 9./10. klasse for mindre end 14 måneder siden.

Når du starter på grundforløb 1, skal du vælge en fagretning. En fagretning er et tema, der introducerer dig for en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer til at fortsætte på grundforløb 2. På den måde kan du bruge dit valg af fagretning til at afprøve dine interesser, uden at du lukker nogen døre bag dig.

Varighed: ½ år

Læs mere om fagretningerne på grundforløb 1

For dig der er gået ud af 9./10. klasse for mere end 14 måneder siden.

Grundforløb 2 (GF2) varer 20 uger og har til formål at give dig forudsætningerne for at kunne gennemføre hovedforløbet. GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve.

Du kan tage Grundforløb 2 på Hillerød Tekniske Skole

Hovedforløbet veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på U/NORD. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

Du starter med praktik og kommer ind på skolen i alt seks gange af fem ugers varighed i løbet af hovedforløbet.

Varighed: Ca. 3 1/4 år

Du kan tage hovedforløbet på Hillerød Tekniske Skole.

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som består af en mundtlig eksamen samt en praktisk prøve. Prøverne afvikles på det afsluttende skoleophold. Når svendeprøven er bestået, er du udlært og modtager dit svendebrev.

Mød en elev på snedkeruddannelsen
" Det allerbedste er, når jeg kommer hjem om eftermiddagen, og mine hænder dufter af træ. "
Elev på snedkeruddannelsen

Sådan kommer du i gang

For at blive optaget på uddannelsen skal du ansøge efter hvilken situation du befinder dig i.

Find læreplads

En erhvervsuddannelse er en blanding af skolegang på en erhvervsskole og oplæring i en virksomhed, som du indgår en uddannelsesaftale med.

Der er rigtig gode muligheder for at finde ledige lærepladser – mange virksomheder har faktisk svært ved at få besat alle de ledige pladser, så der er kamp om de dygtige elever.

Læs om at søge praktikplads

Læs mere om uddannelsen

Rejs ud i verden

På U/NORD har du mulighed for at tilføre din uddannelse et internationalt element.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte administrationen.

Poul Sørensen

Uddannelseschef for Byg, Anlæg, Fødevarer & Service samt EUX pso@unord.dk 91 33 00 01

Thomas Torup

Uddannelsesleder for maler, murer, snedker og struktør tto@unord.dk 91 33 00 99

Snedker (grundforløb)

Anja Dalby, Uddannelsessekretær adal@unord.dk 48 29 01 81

Snedker (hovedforløb)

Berit Buchhardt, Uddannelsessekretær bebu@unord.dk 48 29 01 71

Susanne Dinesen

Skoleoplæring sudi@unord.dk 48 29 01 76