På U/NORD kan du uddanne dig til elektriker

Elektriker

På uddannelsen lærer du at reparere og installere store og små elektriske anlæg. Du laver strøm til lys i nye bygninger eller reparerer og skifter ledninger og kontakter til strøm i ældre boliger.
Du lærer også at installere og vedligeholde computerstyrede elsystemer som fx computernetværk, industrirobotter eller telefon- og alarmanlæg.

På U/NORD kan du tage elektrikeruddannelsen som EUD eller EUX. Læs mere om Teknisk EUX

Kom og hør mere

Kom på besøg og hør mere om uddannelsen og hvordan du kan komme i gang.

Næste hold starter til januar 2023.

Sådan bliver du elektriker

For dig der er gået ud af 9./10. klasse for mindre end 14 måneder siden.

Når du starter på grundforløb 1, skal du vælge en fagretning. En fagretning er et tema, der introducerer dig for en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer til at fortsætte på grundforløb 2. På den måde kan du bruge dit valg af fagretning til at afprøve dine interesser, uden at du lukker nogen døre bag dig.

Varighed: ½ år

Læs mere om fagretningerne på grundforløb 1

For dig der er gået ud af 9./10. klasse for mere end 14 måneder siden.

Grundforløb 2 (GF2) varer 20 uger og har til formål at give dig forudsætningerne for at kunne gennemføre hovedforløbet. GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve.

Du kan tage Grundforløb 2 på Hillerød Tekniske Skole

Hovedforløbet i erhvervsuddannelserne veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på U/NORD. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

Du kan tage hovedforløbene på Hillerød Tekniske Skole.

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som består af en mundtlig eksamination samt en praktisk prøve. Prøverne afvikles på det afsluttende skoleophold. Når svendeprøven er bestået, er du udlært og modtager dit svendebrev.

Mød en elev på elektrikeruddannelsen
" Grøn energi interesserer mig rigtigt meget. Som elektriker kan jeg få lov til at bruge de nye teknologier og arbejde med alt fra private hjem til vindmølleparker. "
Elev på elektrikeruddannelsen

Sådan kommer du i gang

For at blive optaget på uddannelsen skal du ansøge efter hvilken situation du befinder dig i.

Find læreplads

En erhvervsuddannelse er en blanding af skolegang på en erhvervsskole og oplæring i en virksomhed, som du indgår en uddannelsesaftale med.

Der er rigtig gode muligheder for at finde ledige lærepladser – mange virksomheder har faktisk svært ved at få besat alle de ledige pladser, så der er kamp om de dygtige elever.

Læs om at søge praktikplads

Læs mere om uddannelsen

Her kan du finde vej til mere viden om uddannelsen

Med EUX bliver du både faglært og student!

Du kan vælge at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig. Når du er færdig, er du erhvervsfaglig EUX student og kan enten få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.

Som erhvervsfaglig EUX student har du de samme muligheder for at læse videre som dem, der har taget en gymnasial uddannelse. Du kan også læse videre på lange videregående uddannelser på fx universitet.

Rejs ud i verden

På U/NORD har du mulighed for at tilføre din uddannelse et internationalt element.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte administrationen.

Fie Buchwald

Uddannelseschef fibu@unord.dk 61 90 23 84

Elektriker EUX (grund-og hovedforløb)

Mette Ølsted, Uddannelsessekretær meol@unord.dk 48 29 01 73

Elektriker (grund- og hovedforløb)

Mette Theilgaard Nielsen, Uddannelsessekretær mtn@unord.dk 48 29 01 73

Bente Jensen

Uddannelsesaftaler bjen@unord.dk 48 29 01 77

Susanne Dinesen

Skoleoplæring sudi@unord.dk 48 29 01 76