På U/NORD kan du tage mureruddannelsen

Murer

Murerfaget har tradition, historie og håndværkskultur, samtidig med at man arbejder med nye materialer og nye metoder til fremtidens byggeri.

" Vi underviser vores elever i affaldssortering og materialevalg, og de lærer, hvilke produkter og materialer der er gode, og hvilke der er mindre gode. Forhåbentlig kan vi give dem en materialeforståelse, de kan tage med sig ud i arbejdslivet og bruge til at præge branchen i en mere miljøvenlig retning. "
Thomas Groth Underviser, Hillerød Tekniske Skole

Sådan bliver du murer

Her kan du se, hvordan uddannelsen er opbygget

Når du starter på grundforløb 1, skal du vælge en fagretning. En fagretning er et tema, der introducerer dig for en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på grundforløb 2. På den måde kan du bruge dit valg af fagretning til at afprøve dine interesser, uden at du lukker nogen døre bag dig.

Varighed: ½ år

Læs mere om fagretningerne på grundforløb 1

Grundforløb 2 (GF2) har til formål at give dig forudsætningerne for at kunne gennemføre hovedforløbet. GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve.
Varighed: ½ år
Du kan tage Grundforløb 2 på Hillerød Tekniske Skole

Hovedforløbet i erhvervsuddannelserne veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på U/NORD. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

Du kan tage hovedforløbene på Hillerød Tekniske Skole

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som består af en mundtlig eksamination samt en praktisk prøve. Prøverne afvikles på det afsluttende skoleophold. Når svendeprøven er bestået, er du udlært og modtager dit svendebrev.

Kom på besøg

Til Orienteringsaften kan du møde elever og vejledere på uddannelsen, som kan fortælle dig meget mere om uddannelsen. Du kommer rundt på skolen og ser værkstederne og møder underviserne.

Sådan kommer du i gang

For at blive optaget på uddannelsen skal du ansøge efter hvilken situation du befinder dig i.

Næste hold starter 18. januar 2021.

Find elevplads

En erhvervsuddannelse er en blanding af skolegang på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed, som du indgår en uddannelsesaftale med.

Der er rigtig gode muligheder for at finde ledige praktikpladser – mange virksomheder har faktisk svært ved at få besat alle de ledige pladser, så der er kamp om de dygtige elever.

Læs om at søge praktikplads

Læs mere om uddannelsen

Her kan du finde vej til mere viden om uddannelsen

Fordelsuddannelse

Murer er udpeget som en Fordelsuddannelse 2020. Det er uddannelser inden for fag, hvor der især kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Det betyder, at der er gode muligheder for at få et job efter endt uddannelse og gode udsigter til at få en praktikplads i en virksomhed.

Rejs ud i verden

På U/NORD har du mulighed for at tilføre din uddannelse et internationalt element.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte administrationen.

Murer (grund- og hovedforløb)

Susanne Revland, Uddannelsessekretær sre@unord.dk 48 29 02 03

Alaine Thorslev

Uddannelsesaftaler at@unord.dk 48 29 02 07

Alaine Thorslev

Skolepraktik at@unord.dk 48 29 02 07

Susanne Dinesen

Skolepraktik sudi@unord.dk 48 29 01 76