På U/Nord har du mulighed for at uddanne dig til tømrer

Tømrer

Som tømrer arbejder du især med tilbygninger, ombygninger og nybygninger på huse. Tømreren kan i princippet lave alt træarbejde på bolig- og erhvervsbyggeri.

Når du tilmelder dig uddannelsen på www.optagelse.dk skal du vælge Træfagenes Byggeuddannelse. Under denne uddannelse ligger bl.a. tømrer, men også gulvlægger og tækkemand som specialer. På U/NORD kan du tage grundforløbet på alle tre udannelser, men kun hovedforløbet på tømreruddannelsen.

Du kan tage uddannelsen til tømrer som EUD eller EUX. Læs mere om Teknisk EUX.

Kom og hør mere

Kom på besøg og hør mere om uddannelsen og hvordan du kan komme i gang.

Næste hold starter til januar 2023.

Uddannelsens opbygning

For dig der er gået ud af 9./10. klasse for mindre end 14 måneder siden.

Når du starter på grundforløb 1, skal du vælge en fagretning. En fagretning er et tema, der introducerer dig for en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer til at fortsætte på grundforløb 2. På den måde kan du bruge dit valg af fagretning til at afprøve dine interesser, uden at du lukker nogen døre bag dig.

Varighed: ½ år

Læs mere om fagretningerne på grundforløb 1

For dig der er gået ud af 9./10. klasse for mere end 14 måneder siden.

Grundforløb 2 (GF2) varer 20 uger og har til formål at give dig forudsætningerne for at kunne gennemføre hovedforløbet. GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve.

Du kan tage Grundforløb 2 på Hillerød Tekniske Skole

Hovedforløbet veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på U/NORD. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

Du starter med praktik og kommer ind på skolen fem gange af seks ugers varighed i løbet af hovedforløbet.

Varighed: Ca. 3 1/4 år

Du kan tage hovedforløbet på Hillerød Tekniske Skole.

Uddannelsen til tømrer afsluttes med en svendeprøve, som består af en mundtlig eksamination samt en praktisk prøve. Prøverne afvikles på det afsluttende skoleophold. Når svendeprøven er bestået, er du udlært og modtager dit svendebrev.

Mød en elev på Tømreruddannelsen.
" Tømrere kan jo bygge alt i træ, det er kun fantasien som sætter begrænsningerne. "
Elev på tømreruddannelsen

Sådan kommer du i gang

For at blive optaget på uddannelsen skal du ansøge efter hvilken situation du befinder dig i.

Find læreplads

En erhvervsuddannelse er en blanding af skolegang på en erhvervsskole og oplæring i en virksomhed, som du indgår en uddannelsesaftale med.

Der er rigtig gode muligheder for at finde ledige lærepladser – mange virksomheder har faktisk svært ved at få besat alle de ledige pladser, så der er kamp om de dygtige elever.

Læs om at søge praktikplads

Læs mere om uddannelsen

Her kan du finde vej til mere viden om uddannelsen

Med EUX bliver du både faglært og student!

Du kan vælge at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig. Når du er færdig, er du erhvervsfaglig EUX student og kan enten få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.

Som erhvervsfaglig EUX student har du de samme muligheder for at læse videre som dem, der har taget en gymnasial uddannelse. Du kan også læse videre på lange videregående uddannelser på fx universitet.

Rejs ud i verden

På U/NORD har du mulighed for at tilføre din uddannelse et internationalt element.

Ofte stillede spørgsmål

Det vil typisk være en tagkonstruktion med en væg og lidt beklædning.

Den finder man på www.bygudd.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte administrationen.

Poul Sørensen

Uddannelseschef for Byg, Anlæg, Fødevarer & Service samt EUX pso@unord.dk 91 33 00 01

Thomas Skaaning

Uddannelsesleder for tømrer og EUX tsj@unord.dk 61 90 23 90

Tømrer (GF2 og hovedforløb)

Berit Buchhardt, Uddannelsessekretær bebu@unord.dk 48 29 01 71

Susanne Dinesen

Skoleoplæring sudi@unord.dk 48 29 01 76