Hvad er forskellen på EUD og EUX Business?

EUD Business og EUX Business er begge grundforløb til de merkantile erhvervsuddannelser.

Alle erhvervsuddannelser består af grundforløb efterfulgt af et hovedforløb. Det betyder, at man skal tage grundforløbet før man kan starte på hovedforløbet.

Grundforløbet (GF)

Grundforløbet er delt i GF1 og GF2, som begge varer ½ år. Man skal kun tage GF1, hvis man kommer direkte fra 9./10. klasse. Ellers starter man direkte på GF2.

Der er to typer af grundforløb:

  • EUD Business: GF1 + GF2 (i alt et år)
  • EUX Business GF1 + GF2 + studieår (i alt to år).

Der er forskel på EUD og EUX, fordi studieåret på EUX giver dig fag på gymnasialt niveau, og derfor mulighed for at tage en videregående uddannelse.

Hovedforløbet

Hovedforløbet varer to år og veksler mellem elevplads i en virksomhed og uger på skole. Antallet af skoleuger varierer efter hvilken uddannelse man tager, men er ca. to-tre måneder ud af de to år.

Merkantile erhvervsuddannelser

På U/NORD udbyder vi følgende merkantile erhvervsuddannelser:

  • Kontoruddannelsen (EUX grundforløb + hovedforløb)
  • Handelsuddannelsen (EUD eller EUX grundforløb + hovedforløb)
  • Detailhandelsuddannelsen (EUD eller EUX grundforløb + hovedforløb)

På alle tre uddannelser findes der et antal specialer, så du kan dreje uddannelsen i den retning, der interesserer dig.