Disse uddannelser kan du tage som EUX på U/NORD

Tag en erhvervsuddannelse på U/NORD

EUX Teknisk - student og faglært

Teknisk EUX er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op på muligheder, uddannelse og faglighed – en ungdomsuddannelse, der kombinerer en studentereksamen med en erhvervsuddannelse.

Det betyder, at du både får et svendebrev og direkte adgang til en videregående uddannelse på én og samme tid. Teknisk EUX er også en god mulighed, hvis du ikke er helt afklaret omkring videreuddannelse, men gerne vil have en erhvervsuddannelse, hvor der også lægges vægt på det fagteoretiske.

Uddannelsens længde afhænger af den uddannelse du vælger, typisk mellem 4 og 5 år. Du skal forsøge at finde en virksomhed, som du kan indgå en uddannelsesaftale med, men hvis det ikke lykkes, kan du komme i skolepraktik.

Sådan er Teknisk EUX opbygget

Undervisningen veksler mellem fag der er rettet mod den tekniske retning, du ønsker, og gymnasiale fag

Når du starter på Grundforløb 1 skal du vælge en fagretning. En fagretning er et tema, der introducerer dig for en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på Grundforløb 2, så du kan bruge dit valg af fagretning til at afprøve dine interesser, uden at du lukker nogle døre bag dig.

Ud over de generelle fag, skal du også have fag på gymnasialt C-niveau.

Varighed: ½ år

På Grundforløb 2 bliver undervisningen målrettet det hovedforløb, du kan vælge senere i uddannelsen. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet, hvor du er elev i en virksomhed. Det er er også her, du skal finde en læreplads i en virksomhed. Hvis du har brug for det, kan skolen hjælpe med det, og hvis du ikke finder en virksomhed, kan du komme i skolepraktik.

Her skal du også have gymnasiefag på C-niveau.

I hovedforløbet veksler du mellem at være i skole og i lære i en virksomhed. Længden og antallet af skoleforløb afhænger af den uddannelse, du har valgt. Du har et skoleforløb til sidst, hvor du skal lave en svendeprøve, der afslutter håndværksdelen og et eksamensprojekt, der afslutter gymnasiedelen. Så har du to beviser og en hue på hovedet, som du kan bruge til enten at få et faglært arbejde eller læse videre.

Fagretninger

På EUX Teknisk skal du vælge en fagretning. Du kan vælge mellem følgende fagretninger:

/Fremtidens byggeri

/Fremtidens byggeri, produktion og teknologi

Hvad kan en EUX Teknisk bruges til?

På ug.dk kan du ved hjælp af uddannelseskortet blive klogere på, hvad du kan bruge en EUX teknisk til.