Projektet Håndværk på havenen for udskolingselever

Håndværk på Havnen

Håndværk på Havnen er et samarbejde mellem U/NORD og M/S Museet for Søfart. Projektet henvender sig til lærere og elever i folkeskolens fag ’Håndværk og design’. Med værktøj i hånden bliver eleverne i et autentisk miljø inddraget i en bådebyggerproces fra idé til færdigt produkt. Forløbet sluttes af med en søsætning, hvor eleverne afprøver deres selvbyggede både.

Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Læs om Håndværk på Havnen