Mobilt byggeværksted til undervisning på grundskolerne

Få besøg af Woodlab on Wheels

Woodlab on Wheels er et mobilt snedker/tømrerværksted, som ruller ud til jeres skole. Det giver jeres elever mulighed for at opleve tømrer og snedkerfagene og prøve at arbejde med træ og fremstille et
produkt.

Woodlab on Wheels er et gratis forløb, hvor vi stiller alle materialer og faciliteter til rådighed. Formålet er at vække elevernes interesse for at tage en træfaglig uddannelse efter grundskolen.
Projektet skal give eleverne en oplevelse og konkret viden om, både hvad det vil sige at arbejde som snedker og tømrer, og hvordan uddannelserne foregår.

Projektet opfylder målpinde i både ”fagformål”, ”kompetencemål” og ”færdigheds- og vidensmål” fra emu, i fagene “Håndværk og design” samt ”Byggeværksted”.

Hent materiale

Download folder for beskrivelse af forløbene for de forskellige klassetrin

Kontaktperson

For yderligere information og booking af Woodlab on Wheels er du meget velkommen til at kontakte os.

Jesper Trap

Projektleder for Woodlab on Wheels jtr@unord.dk 61 90 23 10

Sådan bliver du Tømrer eller Snedker

Læs om uddannelserne og om at finde elevplads i en virksomhed