Få besøg af WoodLab on Wheels værkstedet

Mobilt byggeværksted til undervisning på grundskolerne

WoodLab on Wheels er et mobilt snedker/tømrerværksted, som ruller ud til jeres skole. Det giver jeres elever mulighed for at opleve tømrer og snedkerfagene og prøve at arbejde med træ og fremstille et produkt. Formålet er at vække elevernes interesse for at tage en træfaglig uddannelse efter grundskolen

Få besøg af WoodLabspillet

Woodlabspillet er et tilbud til folkeskolernes udskolingsklasser. Spillet skal skabe synlighed og interesse for de træfaglige erhvervsuddannelser.
Spillet kombinerer intern konkurence mellem op til 6 hold i klassen med opgaveløsning og dialog i klassen omkring hverdagen som selvstændig håndværker.
Spillet er designet til at vare 60 minutter.

Åben WoodLab spillet

Book et besøg i klassen

Kontakt

Projektet opfylder målpinde i både ”fagformål”, ”kompetencemål” og ”færdigheds- og vidensmål” fra emu, i fagene "Håndværk og design" samt ”Byggeværksted” og er et gratis forløb, hvor vi stiller alle materialer og faciliteter til rådighed.

For yderligere information og booking af WoodLab on Wheels er du meget velkommen til at kontakte os.

Jesper Trap

Projektleder for WoodLab on Wheels jtr@unord.dk 61 90 23 10

Sådan bliver du tømrer eller snedker

Læs om uddannelserne og om at finde elevplads i en virksomhed