Generelt om RKV på U/NORD

Realkompetencevurdering (RKV) gennemføres for borgere på 25 år og derover. RKV er en vurdering op imod en konkret uddannelse som vi tilbyder på U/NORD. Et RKV forløb på de merkantile uddannelser varer to dage og består af et afklarings/vejledningsforløb efterfulgt af en realkompetencevurdering.. Som udgangspunkt afklarer vi kun borgere, der har en forventning om at starte uddannelse på U/NORD.

Alle merkantile realkompetenceforløb foregår hos U/NORD Business hovedforløb, Lundtoftevej 93, 2800 Kgs. Lyngby.

Læs mere om EUV på UVM.dk

Krav til henvisning

Borgeren skal kunne dokumentere at have bestået dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau, alternativt udbyder skolen optagelsesprøve som skal bestås inden RKV. Læs mere om adgangskrav på UVM.dk

Det er vigtigt, at borgeren sammen med sin sagsbehandler på jobcenteret er afklaret omkring sit ønske om en merkantil erhvervsuddannelse, samt at borgerens dokumentation (eksamenspapirer) er fremskaffet inden de henvender sig til U/NORD.

Benyt altid standardblanket A som du finder nedenfor eller tilsvarende. Sammen med standard blanket A skal der vedlægges en samtykkeerklæring fra borgeren, så U/NORD kan sende fx uddannelsesplanen til både borger og jobcenter.

Vejledning til jobcenter
Vejledning til Standardblanket A

Hent Standardblanket A

Alle RKV tilmeldinger skal sendes til sikkerpost@unord.dk, att. Voksenvejledningen

Tider for RKV i 2. halvår 2022

Uge 50:
Onsdag d. 14. december – individuelle samtaler torsdag-fredag den 15. og 16. december

Uge 51:
Tirsdag den 20. december – individuelle samtaler onsdag-torsdag den 21. og 22. december

Datoer for RKV-samtaler i januar 2023 aftales individuelt

Kontakt

Studievejledningen, merkantile uddannelser

For personer over 25 år voksenvejledning@unord.dk