Generelt om RKV på U/NORD

Realkompetencevurdering (RKV) gennemføres for borgere på 25 år og derover. RKV er en vurdering op imod en konkret uddannelse som vi tilbyder på U/NORD. Et RKV forløb på de merkantile uddannelser varer to dage og består af et afklarings/vejledningsforløb efterfulgt af en realkompetencevurdering.. Som udgangspunkt afklarer vi kun borgere, der har en forventning om at starte uddannelse på U/NORD.

Alle merkantile realkompetenceforløb foregår på Lyngby Handelsskole, Lundtoftevej 93, 2800 Kgs. Lyngby.

Læs mere om EUV på UVM.dk

Krav til henvisning

Borgeren skal kunne dokumentere at have bestået dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau, alternativt udbyder skolen optagelsesprøve som skal bestås inden RKV. Læs mere om adgangskrav på UVM.dk

Det er vigtigt, at borgeren sammen med sin sagsbehandler på jobcenteret er afklaret omkring sit ønske om en merkantil erhvervsuddannelse, samt at borgerens dokumentation (eksamenspapirer) er fremskaffet inden de henvender sig til U/NORD.

Benyt altid standardblanket A som du finder nedenfor eller tilsvarende. Sammen med standard blanket A skal der vedlægges en samtykkeerklæring fra borgeren, så U/NORD kan sende fx uddannelsesplanen til både borger og jobcenter.

Vejledning til jobcenter
Vejledning til Standardblanket A

Hent Standardblanket A
Hent Samtykkeerklæring

Tider for RKV i 1. halvår 2022

Uge 10: mandag d. 7. marts – individuelle samtaler tirsdag-onsdag den 8. og 9. marts
Uge 16: torsdag d. 21. april – individuelle samtaler fredag den 22. og evt. 25. april
Uge 19: mandag d. 9. maj – individuelle samtaler tirsdag-onsdag den 10. og 11. maj
Uge 25: mandag d. 20. juni – individuelle samtaler tirsdag-onsdag den 21. og 22. juni

Bestil RKV

For at RKV'en kan gennemføres, skal jobcenteret tilmelde borgeren, og den nødvendige dokumentation skal indsendes forud for RKV forløbet
Et RKV forløb på de merkantile uddannelser varer to dage og består af et afklarings/vejledningsforløb efterfulgt af en realkompetencevurdering med tilhørende uddannelsesplan.

Kontakt

Studievejledningen, merkantile uddannelser

For personer over 25 år voksenvejledning@unord.dk