Generelt om RKV på U/NORD

Realkompetencevurdering (RKV) gennemføres for borgere på 25 år og derover. RKV er en vurdering op imod en konkret uddannelse som vi tilbyder på U/NORD. Derfor skal borgeren sammen med sin sagsbehandler være afklaret i forhold til uddannelsesvalg. Som udgangspunkt afklarer vi kun borgere, der har en forventning om at starte uddannelse på U/NORD

Læs mere om EUV på UVM.dk

Krav til henvisning

Borgeren skal kunne dokumentere at have bestået dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau (link til UVM) alternativt udbyder skolen optagelsesprøve som skal bestås inden RKV.

Det er vigtigt at borgeren sammen med sin sagsbehandler på jobcenteret er afklaret omkring, hvilken uddannelse de ønsker samt at borgens dokumentation (eksamenspapirer) er fremskaffet inden de henvender sig til U/NORD.

Benyt altid standardblanket A som du finder nedenfor eller tilsvarende. Sammen med standard blanket A skal der vedlægges en samtykkeerklæring fra borgeren, så U/NORD kan sende fx uddannelsesplanen til både borger og jobcenter.

Vejledning til jobcenter
Vejledning til Standardblanket A

Hent Standardblanket A
Hent Samtykkeerklæring

Bestil RKV