Hvad er en fagprøve?

En fagprøve tager udgangspunkt i en arbejdsopgave i virksomheden, som eleven skal planlægge og gennemføre. Fagprøven samler hele uddannelsesforløbet på erhvervsuddannelsen i en skriftlig projektrapport/-opgave og en mundtlig eksamen, hvor eleven præsenterer og evaluerer sit projektarbejde. Når den skriftlige og mundtlig eksamen er bestået får eleven sit skolebevis.

 

Vejledning til fagprøven

Her finder du vejledning til fagprøven, og hvilke krav der stilles til den.