Valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen

Katalog
Tilmelding

Handelsuddannelsen

Katalog
Tilmelding

Detailhandelsuddannelsen

Katalog
Tilmelding

Fagprøvevejledninger

En fagprøve tager udgangspunkt i en arbejdsopgave i virksomheden, som eleven skal planlægge og gennemføre. Fagprøven samler hele uddannelsesforløbet på erhvervsuddannelsen i en skriftlig projektrapport/-opgave og en mundtlig eksamen, hvor eleven præsenterer og evaluerer sit projektarbejde. Når den skriftlige og mundtlig eksamen er bestået får eleven sit skolebevis.

Uddannelsesaftaler

Find info og blanketter til indgåelse af uddannelsesaftaler.