UNESCO Verdensmålsskole

Uden en bæredygtig udvikling vil forudsætningerne for det gode liv i vores fælles fremtid forringes.

Derfor ønsker U/NORD at løfte sit ansvar og arbejde aktivt med Kvalitetsuddannelse og sikre, at alle vores elever tilegner sig den viden og de færdigheder, som er nødvendige for at fremme den bæredygtige udvikling i fremtiden.

Læs om arbejdet på U/NORD

Blanketsystem

Her finder du link til Skolernes Digitale Blanketflow

Om U/NORD - uddannelser i Nordsjælland

U/NORD er din vej videre med en virkelighedsnær erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, som giver mulighed for enten at blive elev og arbejde som faglært eller tage en videregående uddannelse.

U/NORD er en uddannelsesinstitution med 670 medarbejdere, over 14.000 elever og kursister og en overordnet uddannelsesportefølje bestående af erhvervsrettet 10. klasse, gymnasiale uddannelser i form af HHX, HTX og STX, samt de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser EUD, EUX, EUV og EUS. Derudover har vi også Kursuscenter, Praktikcenter og Modtageklasser. Vores uddannelser udbydes på otte adresser i Frederikssund, Helsingør, Hillerød og Lyngby.