På U/NORD kan du komme i praktik i udlandet

Kom i praktik i udlandet og oplev en anden kultur

Med U/NORD kan du komme i praktik i udlandet. U/NORD er medlem af PIU-sekretariatet og sender løbende elever på praktikophold, hvis de tager en erhvervsuddannelse, eller efter endt HHX eller EUX Business.

De fleste praktikophold er i Tyskland, men der er også mulighed for at søge ophold i Storbritannien. PIU giver dig mulighed for at arbejde i en virksomhed og dermed lære både sprog og virksomhedskultur i et andet land.
Det er PIU-sekretariatet der vurderer din ansøgning.

 

På U/NORD kan du komme i praktik i udlandet

Hvorfor tage afsted?

Et praktikophold i udlandet er for dig der ønsker at udvikle dine internationale, faglige og personlige kvalifikationer, og som samtidig gerne vil have en oplevelse for livet. Undervejs vil du lære sprog, møde helt nye mennesker og leve dig ind i en anden kultur.

På U/NORD kan du komme ud i verden af længere perioder
" Jeg kommer til at være den eneste elev i butikken og den eneste dansker. Det glæder jeg mig meget til, for så bliver jeg nødt til at tale tysk hele tiden. Selvom det er en kæmpe udfordring, så tror jeg det bliver sjovt, og at jeg hurtigst kommer til at lære det, når jeg bare bliver kastet ud i det. "
Isabella Fremtidig praktikelev i Tyskland

Læs mere i folderen

Sådan kommer du afsted

Hvis du ønsker praktik i udlandet skal du tage kontakt til din skoles PIU-vejleder. Alle elever, der søger en praktikplads med hjælp fra PIU, blive indkaldt til et interview, hvor man skal uddybe sine ønsker til et praktikophold i udlandet. Du kan læse mere indgående om ansøgningsprocessen på PIU’s hjemmeside.

 

Du kan rejse ud med PIU på to forskellige måder

/Uden dansk praktikplads

/Med en dansk praktikplads – din danske arbejdsgiver kan udstationere dig i en periode i udlandet

 

Praktikkens varighed

/På de merkantile uddannelser kan du tilbringe alt fra 3 måneder til 2 år i praktik.
/På de tekniske erhvervsuddannelser varer praktikperioden 6 måneder eller længere, afhængig af uddannelsens varighed.

Hvis du er i praktik i udlandet i længere perioder skal du hjem på skoleophold undervejs.

Økonomi og løn

Din løn bliver betalt af den udenlandske virksomhed. Lønnen svarer til en uddannelsesløn efter det pågældende lands vilkår, og den er som regel lavere end elevlønnen i Danmark. Derudover er der mulighed for at søge tilskud til både ophold og transport.