U/NORDs bestyrelse

U/NORD styres af en bestyrelse som har det overordnede ansvar for ledelsen af U/NORD. Den nuværende bestyrelse blev konstitueret den 24. maj 2022 og har funktionsperiode til og med den 30. april 2026.

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen er sammensat således (parenteser angiver hvem som har udpeget det pågældende medlem):

 • Formand Jens-Olav Pedersen (Dansk El-Forbund)
 • Næstformand Jes Damsted (Bestyrelsens selvsupplering)
 • Allan Thomsen (Dansk Metal – tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret)
 • Anja C. Jensen (HK)
 • Christian Grønnemark Jensen (HK)
 • Kim Saaby Hedegaard (DI)
 • Lars Dyrstrøm (TEKNIQ Arbejdsgiverne)
 • Maria Sara Jorsal (bestyrelsens selvsupplering – tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret)
 • Mikkel Tornehave Andersen (3F)
 • Per Thye Rasmussen (Dansk Erhverv)
 • Peter Bo Andersen (C4 Foreningen, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn – tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret)
 • Stig Bruun-Andersen (medarbejderrepræsentant)
 • Svend Pedersen (DI Dansk Byggeri)
 • Torben Bruhn Christensen (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
 • Vicky Holst Rasmussen (kommunalbestyrelserne i optageområdet).
 • VAKANT (elevrepræsentant)
 • VAKANT (elevrepræsentant uden stemmeret)

Forretningsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg bestående af:

 • Formand Jens-Olav Pedersen
 • Næstformand Jes Damsted
 • Christian Grønnemark Jensen
 • Svend Pedersen

Forretningsudvalgets opgaver fremgår af bestyrelsens forretningsorden:

Vedtægt og forretningsorden

U/NORDs vedtægt er vedtaget af bestyrelserne for de tidligere institutioner Esnord og Knord den 13. december 2018, godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet den 26. april 2019 og offentliggjort den 1. maj 2019.

Link til vedtægt

Forretningsordenen for bestyrelsens virke er vedtaget på det konstituerende bestyrelsesmøde den 24. maj 2022.

Link til forretningsordenen

Bestyrelsesmøder

I det nedenstående kan dagsordener og referater af bestyrelsesmøderne i indeværende funktionsperiode (maj 2022- april 2026) ses. Dagsordener og referater fra bestyrelsens møder i den foregående funktionsperiode kan indhentes ved forespørgsel på info@unord.dk

Dagsorden – konstituerende bestyrelsesmøde den 24. maj 2022
Referat – konstituerende bestyrelsesmøde den 24. maj 2022

Dagsorden – bestyrelsesmøde den 13. juni 2022
Referat – bestyrelsesmøde den 13. juni 2022

Dagsorden – bestyrelsesmøde den 26. september 2022
Referat – bestyrelsesmøde den 26. september 2022

Kontakt

Nicklas Møller Mikkelsen

Direktionskonsulent nimm@unord.dk 91 33 00 52