U/NORDs bestyrelse

U/NORD styres af en bestyrelsen som har det overordnede ansvar for ledelsen af institutionen. Den nuværende bestyrelse blev konstitueret den 17. juni 2019 og har funktionsperiode til og med den 30. april 2022.

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen er sammensat således (parenteser angiver hvem som har udpeget det pågældende medlem):

 • Formand Jens-Olav Pedersen (Dansk El-Forbund)
 • Næstformand Jes Damsted (selvsupplering)
 • Allan Thomsen (Dansk Metal)
 • Anders Jensen (elevrepræsentant uden stemmeret)
 • Andreas G. Hansen (elevrepræsentant)
 • Benny Olsen (tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret)
 • Christian Grønnemark (HK)
 • Stig Bruun-Andersen (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
 • Jesper L. Thomsen (Dansk Industri)
 • Katja M. Thorsen (selvsupplering – KEA – Københavns Erhvervsakademi)
 • Kim Simonsen (HK)
 • Kirsten Jensen (kommunalbestyrelserne i U/NORDS dæknings- og optageområde)
 • Lars Dyrstrøm (TEKNIQ)
 • Michael G. Dupont (Dansk Erhverv)
 • Michael H. Svejstrup (selvsupplering – Cphbusiness)
 • Peter B. Andersen (C4 Foreningen, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby & Omegn)
 • Peter B. Kjærulff (3F)
 • Svend Pedersen (Dansk Byggeri)
 • Torben B. Christensen (medarbejderrepræsentant)

Forretningsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg bestående af:

 • Formand Jens-Olav Pedersen
 • Næstformand Jes Damsted
 • Christian Grønnemark
 • Michael G. Dupont

Forretningsudvalgets opgaver fremgår af bestyrelsens forretningsorden:

Vedtægt og forretningsorden

U/NORDS vedtægter er vedtaget af bestyrelserne for de tidligere institutioner Esnord og Knord den 13. december 2018, godkendt af Undervisningsministeriet den 26. april 2019 og offentliggjort den 1. maj 2019.

Link til vedtægt

Forretningsordenen for U/NORDS bestyrelse er vedtaget på det konstituerende bestyrelsesmøde den 17. juni 2019.

Link til forretningsordenen

Bestyrelsesmøder

Der afholdes årligt fire ordinære bestyrelsesmøder. I det nedenstående kan dagsordener og referater af bestyrelsesmøderne ses.

Konstituerende bestyrelsesmøde den 17. juni 2019

Dagsorden
Referat

Bestyrelsesmøde nr. 1 den 1. oktober 2019

Dagsorden
Referat

Bestyrelsesmøde nr. 2 den 28. november 2019

Dagsorden
Referat

Bestyrelsesmøde nr. 3 den 1. april 2020

Dagsorden
Referat

Bestyrelsesmøde nr. 4 den 22. juni 2020

Dagsorden

Kontakt

Nicklas Møller Mikkelsen

Personlig assistent nimm@unord.dk 91 33 00 52