U/NORDs ledelse

U/NORD er organiseret med en direktion, bestående af direktøren og vicedirektøren, som har det overordnede beslutnings- og ledelsesansvar for institutionen.

Strategisk ledelse

Under direktionen findes den strategiske ledelse, som, foruden direktionen, udgøres af de øverste chefer for U/NORDs uddannelsesområder og stabe. Den strategiske ledelse træffer beslutninger i sager, der går på tværs af institutionens områder, og sørger for den horisontale ledelsesmæssige koordinering.

Det sidste ledelseslag udgøres af de øvrige chefer og ledere, som har det daglige ledelsesansvar for specifikke områder.

Ledelsesoversigt

Direktion

Strategisk Ledelse

 • Ressourcedirektør Filip Lange (fila@unord.dk), 9135 7418
 • Uddannelsesdirektør for EUD/EUX Business og 10. klasse Thomas Mikkelsen (tmi@unord.dk), 3193 4275
 • Uddannelsesdirektør for Teknisk EUD/EUX Tina Steinbrenner (tist@unord.dk), 2486 9901
 • Kursus- og efteruddannelseschef Lisa R. E. Hansen (lreh@unord.dk), 4025 8644
 • HR-chef Vivi K. Petersen (vkpe@unord.dk), 9133 0054
 • IT-chef Henrik Faaborg (hefa@efif.dk), 4017 0797
 • Kommunikations- og elevrekrutteringschef Christine H. Donatzky (chd@unord.dk), 9133 0044

Øvrige chefer og ledere

Frederikssund Handelsgymnasium

Frederikssund Handelsskole

 • Uddannelseschef Jacob Egholm Skovsgaard (jasn@unord.dk), 9358 6535

Helsingør Handelsgymnasium, Handelsskole, Tekniske Gymnasium & Tekniske Skole

Hillerød Handelsgymnasium

 • Rektor Jesper S. Als (jals@unord.dk), 2440 4608
 • Vicerektor Steen Hansen (sha@unord.dk), 9135 7426

Hillerød Handelsskole

Hillerød Tekniske Gymnasium

 • Rektor Vibeke T. Johnsen (vtj@unord.dk), 2019 7818 – Rektor Vibeke T. Johnsen er endvidere ansvarlig for HTX-udbuddet i Frederikssund.
 • Vicerektor Carsten B. Clausen (cbc@unord.dk), 2011 9447

Hillerød Tekniske Skole

 • Uddannelseschef for anlægsstruktør-, bygningsmaler-, industrioperatør- og mureruddannelserne, Thomas Torup (tto@unord.dk), 9133 0099
 • Uddannelseschef for EUD-broen og GF1, Anne Sofie Jensen (astr@unord.dk), 9133 0050
 • Uddannelseschef for bygnings- og møbelsnedkeruddannelserne samt træfagenes byggeuddannelse, Poul Sørensen (pso@unord.dk), 9133 0001
 • Uddannelseschef for elektriker-, personvognsmekaniker- og VVS-energiuddannelserne ,Johnny Mariager (jmin@unord.dk), 2091 3409
 • Uddannelseschef for ernæringsassistent-, gastronom- og serviceassistentuddannelserne samt de maritime håndværksfag, Jacob Krøyer Olsen (jko@unord.dk), 9133 0146
 • Uddannelsesleder for ambulancebehandleruddannelsen, Martin Montan Rager (mamr@unord.dk), 2365 8486
 • Vejledningschef og chef for KigStart, Mariann M. Ottosen (mmo@unord.dk), 2486 9972

Lyngby Gymnasium & Handelsgymnasium

Lyngby Handelsskole

 • Fungerende uddannelseschef Thomas Mikkelsen (tmi@unord.dk), 3193 4275
 • Uddannelsesleder for EUD/EUX-grundforløb Christian H Helgesen (chel@unord.dk), 9358 6528
 • Uddannelsesleder for EUD/EUX-hovedforløb Maher Awada (awad@unord.dk), 6190 2311

U/NORD Praktikcenter

 • Praktikcenterchef Susanne B. Andersen (sban@unord.dk), 9133 0124

Teknisk Afdeling

 • Områdeleder for rengøring og teknisk service Philip Møller (pmo@unord.dk), 9358 6507
 • Kantineleder Thomas Huus (thu@unord.dk), 2053 0216

Organisationsdiagram

U/NORDs overordnede organisering

Kontakt

Nicklas Møller Mikkelsen

Personlig assistent nimm@unord.dk 91 33 00 52