U/NORDs ledelse

U/NORD er organiseret med en direktion, bestående af direktøren og vicedirektøren, som har det overordnede beslutnings- og ledelsesansvar for institutionen.

Strategisk ledelse

Under direktionen findes den strategiske ledelse, som, foruden direktionen, udgøres af de øverste chefer for U/NORDs uddannelsesområder og stabe. Den strategiske ledelse træffer beslutninger i sager, der går på tværs af institutionens områder, og sørger for den horisontale ledelsesmæssige koordinering.

Det sidste ledelseslag udgøres af de øvrige chefer og ledere, som har det daglige ledelsesansvar for specifikke områder.

Ledelsesoversigt

Direktion

Ledelse

Frederikssund Handelsgymnasium

Frederikssund Handelsskole

 • Uddannelseschef Jacob Egholm Skovsgaard (jasn@unord.dk), 9358 6535

Helsingør Handelsgymnasium, Handelsskole, Tekniske Gymnasium & Tekniske Skole

Hillerød Handelsgymnasium

Hillerød Handelsskole

Hillerød Tekniske Gymnasium

 • Rektor Vibeke T. Johnsen (vtj@unord.dk), 2019 7818 – Rektor Vibeke T. Johnsen er endvidere ansvarlig for HTX-udbuddet i Frederikssund.
 • Vicerektor Carsten B. Clausen (cbc@unord.dk), 2011 9447

Lyngby Gymnasium & Handelsgymnasium

Lyngby Handelsskole

 • Uddannelseschef for EUD/EUX-grundforløb Christian H Helgesen (chel@unord.dk), 9358 6528

U/NORD Business hovedforløb

 • Uddannelsesleder for EUD/EUX-hovedforløb Maher Awada (awad@unord.dk), 6190 2311

Hillerød Tekniske Skole

 • Uddannelsesdirektør Tina Steinbrenner (tist@unord.dk), 2486 9901
 • Uddannelseschef for EUD-broen og GF1, Anne Sofie Jensen (astr@unord.dk), 9133 0050
 • Uddannelseschef for Byg, Anlæg, Fødevarer & Service samt EUX, Poul Sørensen (pso@unord.dk), 9133 0001
 • Uddannelseschef for Industri, Teknik & Redning samt skolehjem, Fie Buchwald (fibu@unord.dk), 4829 0006
 • Vejledningschef , Mariann M. Ottosen (mmo@unord.dk), 2486 9972

U/NORD Kursuscenter

U/NORD Lærepladsservice og Skoleoplæring

 • Chef for Lærepladsservice og Skoleoplæring Hanne Kirkegaard (hki@unord.dk ) 2268 0922

Kommunikation og elevrekruttering

 • Kommunikationschef Anna Pia Hudtloff, (aph@unord.dk) 3131 5940

Økonomi og Teknisk afdeling

 • Ressourcedirektør Filip Lange (fila@unord.dk), 9135 7418
 • Områdeleder for rengøring og teknisk service Philip Møller (pmo@unord.dk), 9358 6507
 • Kantineleder Thomas Huus (thu@unord.dk), 2053 0216
 • Projektleder på byggeprojekter, Julie Bjerring Bove, (jbb@unord.dk), 3193 4279

IT og Pædagogisk IT & udvikling

HR- og Ledelsessekretariat

 • HR- og Ledelsessekretariatschef Vivi K. Petersen (vkpe@unord.dk), 9133 0054

Kontakt

Nicklas Møller Mikkelsen

Direktionskonsulent nimm@unord.dk 91 33 00 52