Gældende for det tidligere Esnord

Om Viskvalitet.dk

Viskvalitet.dk er et kvalitetssystem, som er obligatorisk at benytte for udbydere af AMU-kurser. Det er blandt andet igennem Viskvalitet.dk, at kursister evaluerer de uddannelsesforløb, som de netop har gennemført. Du kan læse mere om Viskvalitet.dk på www.viskvalitet.dk.

Resultater af evalueringer af Esnords AMU-kurser

Efter endt kursus bliver deltagerne bedt om at evaluere forløbet ved hjælp af et spørgeskema, hvor de skal vurdere en række udsagn på en skala fra 0-10, hvor 0 er ”Meget utilfreds” og 10 er ”Meget tilfreds”.

I det nedenstående er det muligt at se de gennemsnitlige resultater for disse evalueringer fordelt på spørgsmål, mål og uddannelsesområder. Der vises resultater for det sidste hele afsluttede kalenderår samt det senest afsluttede kvartal.

Gennemsnitstilfredshed fordelt på spørgsmål
3. kvartal 2018 (eksternt link)
2017 (eksternt link)

Gennemsnitstilfredshed fordelt på mål
3. kvartal 2018 (eksternt link)
2017 (eksternt link)

Gennemsnitstilfredshed fordelt på uddannelsesområder
3. kvartal 2018 (eksternt link)
2017 (eksternt link)

Gældende for det tidligere Knord

AMU-kurserne hos Knord gennemgår løbende en evaluering for at sikre kvaliteten i undervisningen.

Resultaterne af disse evalueringer kan ses på www.viskvalitet.dk , der er en landsdækkende hjemmeside, hvor du kan finde evalueringer af alle landets AMU-udbydere. Her bliver alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bedt om at vurdere deres uddannelse med dette system.Det samme bliver en stikprøve af de virksomheder, der har haft medarbejdere på uddannelse.

Find evaleringer

Læs virksomhedernes og kursisternes evalueringer

Venteliste til AMU-hold