Elevtrivsel

På alle U/NORDs skoler og gymnasier gennemfører vi årligt en Elevtrivselsundersøgelse (ETU) af den faglige og sociale trivsel. Undersøgelsen bidrager til at afdække, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning, så vi sikrer at vi alt giver vores elever de bedste rammer.

Tilfredsheds-undersøgelse

I rapporten kan du se virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med U/NORD omkring lærepladser