Kvalitetssystem for gymnasiale uddannelser

For at understøtte, udvikle og dokumentere skolens kvalitet er der udformet en kvalitetssystematik for kvalitetsarbejdet.

Elevtrivsel

På alle U/NORDs skoler og gymnasier gennemfører vi årligt en Elevtrivselsundersøgelse (ETU) af den faglige og sociale trivsel. Undersøgelsen bidrager til at afdække, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning, så vi sikrer at vi alt giver vores elever de bedste rammer.