For det tidligere Esnord

(Helsingør Handelsskole og Hillerød Tekniske Skole)

Studietid og fuldførelsesprocent
Fordelt på hovedområde, 2012-2017:

Overgang til uddannelse seks måneder efter fuldført grundforløb
Fordelt på hovedområde, 2012-2017:
(OBS: På statistiksiden i drop-down-menuen i toppen kan der vælges mellem forskellige grundforløb).

For det tidligere Knord

(Frederikssund Handelsskole, Hillerød Handelsskole og Lyngby Handelsskole)

Studietid og fuldførelsesprocent
Fordelt på hovedområde, 2012-2017:

Overgang til uddannelse seks måneder efter fuldført grundforløb
Fordelt på hovedområde, 2012-2017:
(OBS: På statistiksiden i drop-down-menuen i toppen kan der vælges mellem forskellige grundforløb).