UNESCO Verdensmålsskole

U/NORD har fra 1. august 2021 været UNESCO Verdensmålsskole.

U/NORD ønsker at løfte sit ansvar og arbejde aktivt med Kvalitetsuddannelse og sikre, at alle vores elever tilegner sig den nødvendige viden og færdigheder, for at fremme den bæredygtige udvikling.

Uden en bæredygtig udvikling vil forudsætningerne for det gode liv i vores fælles fremtid forringes!

Bæredygtighed er et strategisk fokusområde i U/NORD, og vi har gennem længere tid arbejdet med FN’s verdensmål i klasselokalerne og i værkstederne. Nu glæder vi os over, at vi er optaget i UNESCO ASP-netværket, der sætter globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling på elevers og læreres dagsorden.

Rapport om verdensmålsarbejdet 2021/22

Bæredygtighedsmål

 1. U/NORD uddanner elever og kursister til bæredygtighed og grøn omstilling ved at integrere dette i alle fag på alle uddannelser.
  Et eksempel på dette er, at handelsuddannelserne samt HHX har fokus på den tredobbelte bundlinje i undervisning med fokus på økonomisk indtjening, miljømæssig bæredygtighed og social retfærdighed.
 2. U/NORD bidrager til den grønne omstilling ved at have fokus på cirkulær økonomi og materialegenbrug, som en integreret del af undervisningen samt i driften på U/NORD.
  Her kan jeg bl.a. nævne, at U/NORD i maj har indkøbt affaldscontainere, så det fremover er muligt at håndtere flere affaldsfraktioner end tidligere. Det betyder, at U/NORD sorterer over 30 forskellige fraktioner lige fra bioaffald til dæk, beton og metal.
 3. U/NORD har kortlagt sin nuværende udledning af drivhusgasser og opstillet reduktionsmål for udledningen.
  Et eksempel på dette er, at vi på U/NORD vil prioritere bæredygtige U/NORD studieture: Der indtænkes et vist antal alternative destinationer og rejseformer, der kan tilgås klimabevidst og områder/destinationer, der kan opfylde fagligt indhold omkring bæredygtighed. Vi opstiller CO2-regnskab for alle studieture.
 4. U/NORD arbejder målrettet med at energioptimere bygninger og drift.
  Igennem de sidste 2 år har U/NORD målrettet arbejdet på at nedbringe skolernes energiforbrug. Her kan f.eks. nævnes, at U/NORD har fokus på klimaskærmen, og på fem ud at otte adresser er der etableret solcelleanlæg. Derudover er U/NORD i gang med at udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplaner, der løbende sikrer, at U/NORD lever op til kravet om energioptimering.
 5. U/NORDs indkøb er miljø- og klimavenlige, og lever op til regeringens strategi for grønne offentlige indkøb.
  Her kan jeg nævne indkøb af både arbejdstøj, kontorartikler og en bæredygtig kantinedrift, hvor lokale indkøb vægtes i U/NORDs egne kantiner, og vi bestræber os på at sammensætte en menu efter sæson med fokus på grønt og mindre kød. Samarbejdsaftaler med leverandør om ”datovarer” samt selvforsyning af krydderurter er også en del.