Bliv Team Danmark elev på U/NORD

Elever på U/NORD kan som Team Danmark elev kombinere deres uddannelse og elitesport. Som Team Danmark elev får du tilbudt følgende:

  • Morgentræning.
  • Individuelle afleveringsfrister i forbindelse med skriftlige opgaver.
  • Lektiehjælp og supplerende- og virtuel undervisning.
  • Ekstraundervisning ved Team Danmark-godkendt fravær.
  • Foredrag og øvelser omkring forskellige emner, såsom Lifeskills og Dual Career.
  • Forlængede skoleforløb forløb så varighed er 4 år.
Læs mere om Team Danmark
På U/NORD kan du være Team Danmark elev
" Team Danmark ordningen åbner mulighed for, at man kan skyde nogle afleveringer, og man får godskrevet fravær, hvis det har med ens sport at gøre, men det stiller også krav til, at man lytter ekstra godt efter, når man er der.  "
Lucas, Victor og Christina Team Danmark Elever

Optagelse

For at blive optaget som elitesportselev på U/NORD skal du i første omgang tage kontakt til den relevante idrætsklub. Når I herefter er blevet enige om et samarbejde, skal du søge optagelse på en af de ungdomsuddannelser U/NORD tilbyder.

 

Du kan læse mere om optagelse som Team Danmark elev her.