U/NORD - Uddannelse i Nordsjælland

MasterClass

MasterClass-program er for elever, som ønsker ekstra udfordringer. Vi arbejder sammen på tværs af vores skoler, så både elever fra HHX, EUX og STX kan deltage.

Som deltager på MasterClass skal man forvente at mødes ca. 10-12 gange samlet set. Aktiviteterne sker primært i skoletiden, men der kan også være tilbud efter skoletid.

En del af MasterClass er ofte også en mindre studierejse. Tidligere har holdet fx været i München.

Deltag i MasterClass

For at deltage i MasterClass skal du opfylde følgende krav:

  • Du er forpligtet til at følge ekstra godt med, da det ikke skal gå ud over din daglige undervisning
  • Du skal have lyst og overskud til at deltage
  • Du skal have mod på en ekstra udfordring og turde presse dig selv både fagligt og personligt
  • Du skal deltage i nogle af skolens arrangementer som elevambassadør