U/NORD - Uddannelse i Nordsjælland

Deltag på FN’s generalforsamling

MUN er et rollespil, hvor eleverne spiller delegerede ved FN’s generalforsamling. Eleverne repræsenterer forskellige lande, de sidder i forskellige komiteer og har forskellige roller. I de forskellige komiteer bliver der diskuteret alt fra anvendelsen af droner i krig, kvinders rettigheder, bæredygtig udvikling og WTO.

Sådan foregår MUN

Alle diskussioner, forhandlinger, taler mv. foregår på engelsk. Og på samme måde skal alle forslag til resolutioner og eventuelle ændringsforslag skrives på engelsk. I lyset af de mange nationaliteter, der er samlet bliver det hurtigt helt naturligt for eleverne at alt foregår på engelsk.

Som et ekstra benspænd er der strikse regler for, hvordan man taler til hinanden i komiteerne. Man siger fx aldrig ”I”, men omtaler sig selv som ”this delegate” eller ”our delegation” eller lignende. Under de uformelle møder er der naturligvis anderledes fri brug af det engelske sprog.

På Lyngby Gymnasium afholder vi vores egen MUN-konference og derudover deltager vi i andre også udenlandske gymnasiers konferencer.