Købmand af Horserød Sigurd Johannes Andersens legat til understøttelse af unge handelsstuderende

U/NORD administrerer Købmand af Horserød Sigurd Johannes Andersens legat til understøttelse af unge handelsstuderende.

Legatet uddeles, såfremt der er kvalificerede ansøgere, årligt i portioner af minimum kr. 5.000.

Du kan komme i betragtning til legatet hvis du:

  • har bestået handelsskoleeksamen fra Hillerød Handelsskole eller Helsingør Handelsskole eller bestået en højere handelsskoleeksamen (hhx) fra Hillerød Handelsgymnasium eller Helsingør Handelsgymnasium, og samtidig har søgt videreuddannelse ved en handelshøjskole eller lignende i Danmark eller udlandet;
  • under din handelsuddannelse har dokumenteret sådanne evner, og har udvist en sådan flid, at det skønnes sandsynligt, at du vil gennemføre den søgte videreuddannelse eller lignende.

Derudover har handelsuddannede personer med tilknytning til den del af Helsingør Kommune, der tidligere hørte under Tikøb Kommune (sognene Tikøb, Hornbæk og Hellebæk), fortrinsret til legatet.

Ansøgningsproces

Der åbnes for modtagelse af ansøgninger til legatet årligt i starten af februar med ansøgningsfrist i april .

Efter ansøgningsfristen gennemgår legatbestyrelsen, bestående af borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær, U/NORDs vicedirektør Tanja Bundesen, rektor for Hillerød Handelsgymnasium Jesper Skibsted Als og uddannelsessekretær på Hillerød Handelsgymnasium Liza Blidarevic, de modtagne ansøgninger, og træffer beslutning om udmøntning af årets legatportioner.

Tildeling af legatet sker normalt på stifterens købmand Sigurd Johannes Andersens fødselsdag den 17. august.