Købmand af Horserød Sigurd Johannes Andersens legat

Købmand af Horserød Sigurd Johannes Andersens legat til understøttelse af unge handelsstuderende

U/NORD administrerer Købmand af Horserød Sigurd Johannes Andersens legat til understøttelse af unge handelsstuderende.

Legatet uddeles, såfremt der er kvalificerede ansøgere, årligt i portioner af minimum kr. 5.000.

Du kan komme i betragtning til legatet hvis du:

  • har bestået handelsskoleeksamen fra Hillerød Handelsskole eller Helsingør Handelsskole eller bestået en højere handelsskoleeksamen (hhx) fra Hillerød Handelsgymnasium eller Helsingør Handelsgymnasium, og samtidig har søgt videreuddannelse ved en handelshøjskole eller lignende i Danmark eller udlandet;
  • under din handelsuddannelse har dokumenteret sådanne evner, og har udvist en sådan flid, at det skønnes sandsynligt, at du vil gennemføre den søgte videreuddannelse eller lignende.

Derudover har handelsuddannede personer med tilknytning til den del af Helsingør Kommune, der tidligere hørte under Tikøb Kommune (sognene Tikøb, Hornbæk og Hellebæk), fortrinsret til legatet.

Ansøgningsproces

Der åbnes for modtagelse af ansøgninger til legatet årligt i starten af februar med ansøgningsfrist i april .

Efter ansøgningsfristen gennemgår legatbestyrelsen, bestående af borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær, U/NORDs vicedirektør Tanja Bundesen, rektor for Hillerød Handelsgymnasium Jesper Skibsted Als og uddannelsessekretær på Hillerød Handelsgymnasium Liza Blidarevic, de modtagne ansøgninger, og træffer beslutning om udmøntning af årets legatportioner.

Tildeling af legatet sker normalt på stifterens købmand Sigurd Johannes Andersens fødselsdag den 17. august.

Erhvervsskolen Nordsjællands Udviklingsfond

Erhvervsskolen Nordsjællands Udviklingsfond, herefter benævnt udviklingsfonden, har til formål at støtte de aktiviteter, som naturligt er knyttet til U/NORD, og hvor det ikke er muligt at opnå støtte via offentlige tilskud eller andre støttemuligheder.

Udviklingsfonden støtter:

  • Studierejser for elever og/eller lærere
  • Interne udviklingsopgaver
  • Projekter og opgaver der fremmer U/NORDs position såvel nationalt som internationalt.

Udviklingsfonden ledes af en bestyrelse bestående af den til enhver tid værende direktør for U/NORD som formand samt tre medlemmer, hvoraf én af disse skal være praktiserende advokat, udpeget af bestyrelsen for U/NORD. Udviklingsfondens bestyrelse følger funktionsperioden for U/NORDs bestyrelse. Den nuværende bestyrelse udgøres af:

  • Formand Flemming Zachariasen (direktør for U/NORD)
  • Kim Egegaard (praktiserende advokat)
  • Tanja Bundesen (vicedirektør på U/NORD)
  • Vivi Kondrup Petersen (HR- og ledelsessekretariatschef på U/NORD).

Én gang årligt uddeler udviklingsfonden midler i forbindelse med U/NORDs fødselsdagsarrangement den 26. april, og der skal, så vidt muligt, både udbetales støtte til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Rammen for et pågældende års uddeling af midler fastsættes af udviklingsfondens bestyrelse og afhænger af fondens overskud i regnskabsåret.

Udviklingsfondens midler tildeles efter ansøgning. Ansøgninger kan kun indgives af ansatte på U/NORD, og sker gennem et officielt ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er den 31. januar t.o.m. den 1. marts.

Kontaktperson

Nicklas Møller Mikkelsen

Direktionskonsulent nimm@unord.dk 91 33 00 52