Om projektet

I perioden 2017-2019 gennemførtes projekt “Talentudvikling” på U/NORD. I processen indgik omfattende dataindsamling og behandling, samt udvikling og evaluering af metoder og tilgange til talentarbejdet. Her på siden findes en række materialer til inspiration for andre, der arbejder med talentudvikling og højbegavede unge i gymnasiet. Projekt er kørt specifikt på HHX.

Projektets resultater og udviklingsmål

I videoen præsenteres en vurdering og problematisering af projektet evidens og samlede konklusioner. Ydermere kommenteres der på udvælgelseskriterier og grundlaget for etablering af en talentindsats for særligt dygtige elever.

Oplæg af Mads Hermansen, professor Universitetet i Agder , ved konferencen ‘Talentudvikling og højtbegavede børn og unge’ d. 2. april 2019, afholdt af DPU, Aarhus Universitet.
Læs mere om talentudvikling og højtbegavede børn og unge: http://konferencer.au.dk/talentudvikling-og-hoejtbegavede-boern-og-unge/

Fokuspunkter:

  • Formålet med projektet
  • Mads Hermansens rolle og funktion i projektet
  • Præsentation af projektets undersøgelsesfelt og resultater af elev test, træk- og stiltest

Link til video:
http://konferencer.au.dk/talentudvikling-og-hoejtbegavede-boern-og-unge/
https://www.youtube.com/watch?v=PSNzKRaN5bQ&t=204s

Refleksion over læringsledelsesbegrebet

Videoen taget udgangspunkt i en række refleksioner over et Master Class besøg hos en virksomhed. Videoen introducerer bl.a. begrebet læringsledelse, hvor der fokuseres på to centrale lærerkompetencer: Evnen til at være i en positiv relation med eleverne og kompetence til at rammesætte undervisningen. Disse to faktorer har afgørende indflydelse på elevfremskridt, da der både trækkes på fagdidaktiske problemstillinger og lærerens evne til at være forhandlende og empatisk i relationen med eleven. Der kommenteres også på organisationsmæssig progression og facilitering af gruppearbejde som afgørende elementer for et godt forløb.

Link til video:
https://drive.google.com/file/d/1LEwnSi2btN6hns9_vD7rirNaW77L0d4B/view?usp=sharing

Refleksioner over arbejdet med elevernes kognitive stile og 3F modellen

I videoen kommenteres der på læringsledelse i praksis og underviserens evne til at indgå i forhandling med elever. Det fremhæves i videoen, at særligt relations-, kommunikations- og empatikompetence er udgangspunktet for al god forhandling med eleverne. I den forbindelse kommenteres der på Robert Sternbergs kategorisering af kognitive stile ift. hvordan man som underviser møder disse stilarter hos eleverne i et komplekst læringsrum – primært fokuseres der på lovgivende, dømmende og udøvende stil, som alle er til stede på den ene eller anden måde hos eleverne og os selv som undervisere.

Til sidst præsenteres 3F modellen som udgangspunkt for god undervisningspraksis. Her fremhæves det, at man bør prioritere følgende tre faser ift. at styrke elevernes selvstændighed og evne til at tage ansvar:

  • Forforståelsesfortykningsfasen
  • Fordybelse
  • Feedback

Link til video:

https://drive.google.com/file/d/1F6eqFjzCw-hqpMwIjTmUb7v8N7nFLA8H/view?usp=sharing