Tag en studentereksamen på Lyngby Gymnasium

Fleksibelt online studie

Vil du gerne i gang med en erhvervsuddannelse indenfor Kontor, Handel eller Detail, har du mulighed for at tage grundforløbene EUX og EUS online. Hvis du mangler et eller flere enkeltfag, for at kunne starte, kan det også tages online.

Online studie er perfekt til dig, der har brug for en fleksibel skolegang. Du sparer transporten, og kan selv bestemme hvor og hvornår du vil løse de opgaver, der ligger i online-forløbet.

Få ro og tid til at fordybe dig, når det passer dig bedst.

Ofte stillede spørgsmål

Find svar på dine spørgsmål omkring Online uddannelse i FAQén

Du kan få SU, hvis uddannelsen er SU berettiget - lige meget om du tager uddannelsen på traditionel vis med fremmøde på skolen, eller om du tager uddannelsen online.

Disse online uddannelser på U/NORD er SU-berettiget:

  • EUS online (5 uger)
  • EUX Business GF2 online (20 uger)

Disse online uddannelser på U/NORD er ikke SU-berettiget:

  • Online enkeltfag (3-5 uger)


Hvorfor kan man ikke få SU på Enkeltfag?

Vores enkeltfag online er udbudt under Åben Uddannelse.

Åben Uddannelse foregår oftest uden for normal arbejdstid eller som fjernundervisning - på heltid eller deltid. Åben Uddannelse betyder, at du selv i en vis udstrækning tilrettelægger undervisningen. Der er ingen faste, skemalagte undervisningstimer og aflevering af opgaver aftales individuelt med den ansvarlige faglærer. Åben Uddannelse har også ofte karakter af "supplerende uddannelsesaktiviteter" med henblik på at opfylde adgangskrav på den uddannelse, du senere vil søge ind på.

Det betyder også, at du ikke er berettiget til SU, mens du læser Åben Uddannelse. Når du senere søger ind på EUX, er du naturligvis berettiget til SU.

For at gennemføre online-undervisningen skal du skal være god til at motivere dig selv, og til at bruge de muligheder du har for hjælp undervejs.

For at deltage i undervisningen er det et krav, at du løbende løser fx opgaver og tests.

  1. Undervisningsmaterialet ligger online, og du skal løse opgaver, lave øvelser og aflevere elektronisk til din underviser. Du får løbende feed back og sparring på dit arbejde.
  2. Under hele forløbet har du tæt kontakt med din underviser fx via mail og online-møder.
  3. Der er ikke mødepligt, men vi følger løbende op på, om du løser opgaver, gennemfører prøver og deltager aktivt i faglige diskussioner.

Online uddannelserne er på fuldtid, så du skal regne med at afsætte 37 timer pr uge til forberedelse, undervisning og løsning af opgaver.

Underviseren svare på mails på hverdage hurtigst muligt. Du har mulighed for at få hjælp til evt. tekniske udfordringer ved at henvende dig til din underviser eller studiesekretæren

Du får ikke udleveret bøger, men du vil modtage en kode til e-bøger på Systime, når du har tilmeldt dig uddannelsen.

Undervisningsprogrammerne fungerer både til PC og MAC. Du skal have webcam og headset med mikrofon tilsluttet, når du deltager i onlinemøder, onlinefremlæggelser og eksamen, så vi kan se og høre hinanden.

Som elev på U/NORD har du gratis adgang til Office 365 værktøjerne.

IT færdigheder
I nogle fag kræves det, at du løser opgaverne i programmerne Word, Excel og PowerPoint fra Microsoft Office og i visse fag, får du brug for at arbejde med databaser. Vi stiller dog ikke krav om særlige færdigheder i programmerne, og vi hjælper gerne, hvis du skulle opleve udfordringer.

Hvorfor skal du vælge online undervisning?

Vælger du en online uddannelse på U/NORD får du mange fordele. Du sparer tid på transport og kan tilrettelægge dit studie, som det passer dig. Måske har du arbejde ved siden af, måske har du familie at tage hensyn til eller måske fungerer det bare bedst for dig at styre din egen tid.

Med Online-uddannelse får du det bedste af alle verdner. Du får mulighed for at deltage i skolearbejdet, når det passer dig – samtidig med, at du får adgang til virtuel undervisning med engagerede undervisere.

Undervisningen består af studie, øvelser og intensive seminarer. Alt sammen præsenteret overskueligt til dig, der er motiveret for en uddannelse inden for business. Dagene er bygget op af læsetid, teori, spørgetimer og instruktionstimer, og du skal arbejde med dine fag hver dag. Alt vi laver bliver optaget, så du kan se det, når det passer dig. Der er løbende krav om, at du afleverer opgaver og følger med i det faglige stof.

Fjernundervisning er perfekt for dig, der ønsker en fleksibel måde at læse på. Du kan selv vælge om du vil læse om aftenen, i weekenderne eller måske tidligt om morgenen? Det er op til dig!