Kontor Business. Bliv Business. Detailhandelselever.

Seks måneders online grundforløb

Tag EUX Business Grundforløb 2 som online undervisning, og bliv klar til at starte som elev i en virksomhed bagefter. Du kan også byggede videre på uddannelsen med EUX-studieåret, som vil give dig en erhvervsfaglig studentereksamen med specialisering inden for enten kontor, handel eller detail.

Tilmeld dig EUX GF2 Online

Her kan du tilmelde dig til næste online forløb. Uddannelsen er gratis, uanset om du følger undervisningen online eller ved fremmøde.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Grundforløb (GF) 2 målrettes det hovedforløb, du kan vælge senere i uddannelsen. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet, hvor du er elev i en virksomhed.

På GF 2 får du følgende fag:

• Matematik C
• Organisation C
• Erhvervsinformatik C
• Virksomhedsøkonomi C
• Afsætning C
• Uddannelsesspecifikke fag: Kontor, Handel eller Detail

Varighed: ½ år

 

På EUX Studieåret får du en række fag på gymnasialt niveau og en vifte af valgfag.
Studieåret afsluttes med et EUX Business bevis og en hue på hovedet. Herefter kan du vælge, om du vil gå videre på hovedforløbet, hvor du er elev i en virksomhed, eller læse videre på en videregående uddannelse.

Fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • IT B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Afsætning B
 • Valgfag: 3 C-fag

Varighed: 1 år

Den vigtige forskel…

Springer du EUX-Studieåret over, kan du blive elev inden for Handel eller Detail direkte efter Grundforløb 2.

Men hvis du vil være elev inden for Kontor OG samtidig have mulighed for at læse videre, skal du tage EUX Studieåret for at få fag på gymnasialt niveau.

 

Vælger du at blive elev i en virksomhed, kan du komme til at arbejde inden for markedsføring, spedition, butik/detail, administration og business. Du får mulighed for at prøve din viden af i praksis, samtidig med du løbende bliver klogere – både gennem arbejdet i virksomheden og gennem den viden, du får på skolen i de uger, du skal i skole i løbet af din elevtid.

Varighed: 2 år

Med en EUX Business kan du også vælge at læse videre, efter du har fået dit EUX-bevis.

Der er mange forskellige muligheder, men nogle eksempler på videregående uddannelser kunne være:

 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Financial controller
 • Handelsøkonom
 • Prof. bacheloruddannelse
 • Eksport og teknologi

Du kan se alle dine muligheder på Adgangkortet

Ofte stillede spørgsmål

Du kan få SU, hvis uddannelsen er SU berettiget - lige meget om du tager uddannelsen på traditionel vis med fremmøde på skolen, eller om du tager uddannelsen online.

Disse online uddannelser på U/NORD er SU-berettiget:

 • EUS online (5 uger)
 • EUX Business GF2 online (20 uger)

Disse online uddannelser på U/NORD er ikke SU-berettiget:

 • Online enkeltfag (3-5 uger)


Hvorfor kan man ikke få SU på Enkeltfag?

Vores enkeltfag online er udbudt under Åben Uddannelse.

Åben Uddannelse foregår oftest uden for normal arbejdstid eller som fjernundervisning - på heltid eller deltid. Åben Uddannelse betyder, at du selv i en vis udstrækning tilrettelægger undervisningen. Der er ingen faste, skemalagte undervisningstimer og aflevering af opgaver aftales individuelt med den ansvarlige faglærer. Åben Uddannelse har også ofte karakter af "supplerende uddannelsesaktiviteter" med henblik på at opfylde adgangskrav på den uddannelse, du senere vil søge ind på.

Det betyder også, at du ikke er berettiget til SU, mens du læser Åben Uddannelse. Når du senere søger ind på EUX, er du naturligvis berettiget til SU.

For at gennemføre online-undervisningen skal du skal være god til at motivere dig selv, og til at bruge de muligheder du har for hjælp undervejs.

For at deltage i undervisningen er det et krav, at du løbende løser fx opgaver og tests.

Online uddannelserne er på fuldtid, så du skal regne med at afsætte 37 timer pr uge til forberedelse, undervisning og løsning af opgaver.

 1. Undervisningsmaterialet ligger online, og du skal løse opgaver, lave øvelser og aflevere elektronisk til din underviser. Du får løbende feed back og sparring på dit arbejde.
 2. Under hele forløbet har du tæt kontakt med din underviser fx via mail og online-møder.
 3. Der er ikke mødepligt, men vi følger løbende op på, om du løser opgaver, gennemfører prøver og deltager aktivt i faglige diskussioner.

Undervisningsprogrammerne fungerer både til PC og MAC. Som elev på U/NORD har du gratis adgang til Office 365 værktøjerne.

Du skal have webcam og headset med mikrofon tilsluttet, når du deltager i onlinemøder, onlinefremlæggelser og eksamen, så vi kan se og høre hinanden.

IT færdigheder
I nogle fag kræves det, at du løser opgaverne i programmerne Word, Excel og PowerPoint fra Microsoft Office og i visse fag, får du brug for at arbejde med databaser. Vi stiller dog ikke krav om særlige færdigheder i programmerne, og vi hjælper gerne, hvis du skulle opleve udfordringer.

Opsætning
Har du brug for hjælp, så er der mulighed for at komme ind på skolen ved uddannelsens start, og få hjælp til at lægge de rigtige programmer og logins på din computer, så du er klar til at følge undervisningen.

Kontakt os

Vil du vide mere er du meget velkommen til at kontakte os.

Studievejledningen, merkantile uddannelser

For personer under 25 år stv1@unord.dk 48 29 00 08

Studievejledningen, merkantile uddannelser

For personer over 25 år voksenvejledning@unord.dk