Tilmeld dig online enkeltfag

Tilmeld

Online enkeltfag

Mangler du et eller flere fag for at blive klar til at starte på en uddannelse, så kan du tage faget eller fagene online som enkeltfag.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for deltagelsen på enkeltfag, hvis du skal bruge faget til at supplere dine nuværende skoleniveauer, det betyder at hvis du blot mangler et enkelt fag eller to for eks. at kunne starte på GF2 eller EUX, så er der et gebyr.

Hvis du er over 25 år og har en EUV-plan er de fleste fag gratis. Hvis du er i tvivl om du skal betale eller ej, så kontakt en vejleder på skolen.

Du vil modtage en opkrævning via e-boks inden du kan starte og du vil efter betaling modtage login og kan starte på faget.

Du kan få refunderet dit udlæg, hvis du opfylder følgende to betingelser:

  1. Du har afsluttet EUX studieåret og
  2. Du er påbegyndt en hovedforløbsuddannelse.

Hvis du fortryder din tilmelding
Det er ikke muligt, at få dit gebyr refunderet, hvis du er startet på enkeltfaget (logget på Moodle 1. gang) eller hvis det er mere end 3. måneder siden du har betalt.

Pris

Alle fag koster kr. 1.795,-
Hvis du tilmelder dig fagene Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C samtidig, får du dem til en samlet pris på kr. 3.600,-

Du kan få SU, hvis uddannelsen er SU berettiget - lige meget om du tager uddannelsen på traditionel vis med fremmøde på skolen, eller om du tager uddannelsen online.

Disse online uddannelser på U/NORD er SU-berettiget:

  • EUS online (5 uger)
  • EUX Business GF2 online (20 uger)

Disse online uddannelser på U/NORD er ikke SU-berettiget:

  • Online enkeltfag (3-5 uger)


Hvorfor kan man ikke få SU på Enkeltfag?

Vores enkeltfag online er udbudt under Åben Uddannelse.

Åben Uddannelse foregår oftest uden for normal arbejdstid eller som fjernundervisning - på heltid eller deltid. Åben Uddannelse betyder, at du selv i en vis udstrækning tilrettelægger undervisningen. Der er ingen faste, skemalagte undervisningstimer og aflevering af opgaver aftales individuelt med den ansvarlige faglærer. Åben Uddannelse har også ofte karakter af "supplerende uddannelsesaktiviteter" med henblik på at opfylde adgangskrav på den uddannelse, du senere vil søge ind på.

Det betyder også, at du ikke er berettiget til SU, mens du læser Åben Uddannelse. Når du senere søger ind på EUX, er du naturligvis berettiget til SU.

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål om Enkeltfag online

Hvis du tager enkeltfag, som en del af et EUX-forløb, så varer undervisningen normalt 3-5 uger. Undervisningen tager dog udgangspunkt i dit tempo, og varigheden kan derfor variere alt efter hvornår du tilmelder dig fag og eksamen.

For at gennemføre online-undervisningen skal du skal være god til at motivere dig selv, og til at bruge de muligheder du har for hjælp undervejs.

For at deltage i undervisningen er det et krav, at du løbende løser fx opgaver og tests.

  1. Undervisningsmaterialet ligger online, og du skal løse opgaver, lave øvelser og aflevere elektronisk til din underviser. Du får løbende feed back og sparring på dit arbejde.
  2. Under hele forløbet har du tæt kontakt med din underviser fx via mail og online-møder.
  3. Der er ikke mødepligt, men vi følger løbende op på, om du løser opgaver, gennemfører prøver og deltager aktivt i faglige diskussioner.

Underviseren svare på mails på hverdage hurtigst muligt. Du har mulighed for at få hjælp til evt. tekniske udfordringer ved at henvende dig til din underviser eller studiesekretæren

Undervisningsprogrammerne fungerer både til PC og MAC. Du skal have webcam og headset med mikrofon tilsluttet, når du deltager i onlinemøder, onlinefremlæggelser og eksamen, så vi kan se og høre hinanden.

Som elev på U/NORD har du gratis adgang til Office 365 værktøjerne.

IT færdigheder
I nogle fag kræves det, at du løser opgaverne i programmerne Word, Excel og PowerPoint fra Microsoft Office og i visse fag, får du brug for at arbejde med databaser. Vi stiller dog ikke krav om særlige færdigheder i programmerne, og vi hjælper gerne, hvis du skulle opleve udfordringer.

Du får ikke udleveret bøger, men du vil modtage en kode til e-bøger på Systime, når du har tilmeldt dig uddannelsen.

Enkeltfaget afsluttes med eksamen. Der er forskellige prøveformer alt efter hvilket fag du tilmelder dig. Du modtager et kursusbevis, når du har gennemført undervisningen til bestået niveau.

Kontakt studievejledningen

Hvis du har spørgsmål så kontakt vores vejledere

Studievejledningen, merkantile uddannelser

For personer over 25 år voksenvejledning@unord.dk

Online enkeltfag

For personer under 25 år stv1@unord.dk