U/NORD - Uddannelse i Nordsjælland

Sådan søger du ind på gymnasiet

Hvis du gerne vil gå på ét af U/NORDs gymnasier, skal du søge ind via optagelse.dk senest 1. marts.

For at blive optaget skal du opfylde adgangskravene.

Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale.

 

 

FAQ

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål omkring adgangskrav og optagelse.

Du kan også finde svar på, hvornår du får af vide om du er optaget, og hvad du skal gøre, hvis du vil ændre i din prioritering eller har fortrudt dit valg af uddannelse.

Du kan tjekke optagelseskravene for at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse på ug.dk

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, vil du hurtigst muligt blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

Du har to forsøg til at bestå optagelsesprøven.

Består du optagelsesprøven, kan du optages på lige fod med alle andre, som opfylder kravene til optagelse.

Består du ikke prøven/prøverne videresendes ansøgningen til en lavere prioritet, som ikke er en gymnasial uddannelse. Er en sådan ikke nævnt i ansøgningen, bliver ansøgningen sendt til den Kommunale Ungeindsats (KUI), som kontakter dig.

Du kan læse mere om prøverne og finde datoerne for prøverne på www.uvm.dk

Søger du ind efter 1. marts det kalenderår, hvor du vil starte, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en samtale på det gymnasium, som du har søgt som 1. prioritet.

Hvis du fortryder din prioritet, kan du bede det gymnasium, som har ansøgningen (1. prioriteten) om at videresende ansøgningen i optagelse.dk.

Du skal dog kontakte det gymnasium, som du ønsker ansøgningen sendt videre til, så du sikrer sig, at de har plads.

Ja, du kan godt! Hvis du har fortrudt dit valg af uddannelse kan du få hjælp på ug.dk

Når du har søgt om optagelse på et af U/NORDs gymnasier, vil du inden 1. maj få svar på, om du har fået reserveret plads.

Når du har været til prøverne i folkeskolens afgangseksamen, og U/NORD har modtaget resultaterne, kan vi vurdere, om du opfylder alle forudsætningerne for optagelse på den uddannelse, som du har søgt ind på.

Derefter får du hurtigst muligt besked via e-boks.

Stadigvæk i tvivl?

Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte en af vores studievejledere.