Søg om optagelse

For at blive optaget på vores uddannelser, skal du i mange tilfælde ansøge via www.optagelse.dk.

Men vil du søge ind på en erhvervsuddannelse, er måden forskellig, alt efter din alder og erfaring.

Hvornår skal du ansøge?

Kommer du direkte fra 9./10. klasse og søger ind på én af U/NORDs mange uddannelser, så skal du som oftest ansøge senest 1. marts, for at kunne starte til august.

Men er du gået ud af grundskolen/folkeskolen, og vil søge ind på en erhvervsuddannelse, er det i mange tilfælde opstart både i august og januar, men også løbende optag på visse uddannelser. Næste opstart står på hver uddannelse, men du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl!

 

Besøg Hillerød Tekniske Gymnasium

Optagelsesprøve på gymnasiet

Når du har søgt om optagelse på en af U/NORDs gymnasiale uddannelser, vil du få reserveret en plads. Du vil inden 1. maj få svar på om du har fået reserveret plads.

Når du har været til prøverne i folkeskolens afgangseksamen, og U/NORD har modtaget resultaterne, kan vi vurdere, om du opfylder alle forudsætningerne for optagelse på den uddannelse, som du har søgt ind på. Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget vil du hurtigst muligt, blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

Du kan læse mere om optagelsesprøverne på www.uvm.dk

Stadigvæk i tvivl?

Hvis du er i tvivl om dit uddannelsesvalg, kan du altid kontakte en af vores studievejledere.