Retningslinjer t.o.m. 7. februar 2021

I forbindelse med nedlukningen frem t.o.m. 7. februar 2021 findes her svar på de mest stillede spørgsmål.

Efter Statsminister Mette Frederiksens pressemøde den 29. december 2020, hvor nedlukningen af bl.a. erhvervsuddannelserne fortsætter til og med den 7. februar 2021, gælder fortsat, at alle eksaminer i perioden 21.12.20 – 31.01.21 IKKE afholdes, og at elevens standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.

For andre planlagte prøver på Teknisk EUD/EUX, fx afsluttende prøver i grundforløb, afhænger det af den enkelte uddannelse om og hvordan grundforløbsprøven gennemføres. Se på oversigten her, om du skal til grundforløbsprøve i en tilpasset virtuel udgave, eller om din karakter i grundforløbet ophøjes til din afsluttende karakter.

For andre prøver på Teknisk EUD/EUX gælder, at det er muligt at gennemføre disse med opfordring til ekstra opmærksomhed på overholdelse af afstand, afspritning, mundbind/visir etc. Der kan også være tale om tilpasning af prøve/prøveform. Ændringer meddeles elever via Lectio.

Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets nyhed fredag aften på uvm.dk, gælder følgende fra på mandag, den 21. december 2020 for Teknisk EUD/EUX på Hillerød Tekniske Skole. For prøver hvor undervisningen ER gennemført, eller hvor undervisningen i faget kan gennemføres virtuelt op til selve prøveaflæggelsen:

Grundfagsprøver på erhvervsuddannelser (EUD og EUX)Aflyses. Standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter
GrundforløbsprøverPrøver kan afholdes som planlagt, kan evt. tilpasses restriktioner
Prøver i uddannelsesspecifikke fag (hovedforløbsprøver)Prøver kan afholdes som planlagt. Kan evt. tilpasses restriktioner
Prøver i certifikatfagPrøver kan afholdes som planlagt. Kan evt. tilpasses restriktioner
Afsluttende prøver, herunder svendeprøverPrøver kan afholdes som planlagt. Kan evt. tilpasses restriktioner

handelsskolerne gælder følgende:

GrundfagsprøverAflyses, og standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakter
USF/ grundforløbsprøvenÆndres til en intern virtuel prøve uden censur (Vi benytter stadig bestået/ikke bestået – nuværende prøvedatoer beholdes)
EUX studieår - gymnasiale prøver Aflyses– (standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter)
EOP Her det elevens skriftlige arbejde, der bedømmes alene, da den mundtlige prøve aflyses.
(I forhold til nødbek vedr. prøver §8. stk 2.)
EnkeltfagÆndres til en intern virtuel prøve uden ekstern censur (nuværende prøvedatoer beholdes)
HovedforløbFortsætter med virtuelle eksamener jf. plan.

Ved regeringens pressemøde den 29.12.20, meddelte Statsminister Mette Frederiksen at bl.a. alle ungdomsuddannelsesinstitutioner lukker ned for fysisk fremmøde.

Nedlukningen gælder indtil videre frem til den 17. januar 2021.

Når skolen er lukket ned for fysisk fremmøde, gælder at der i stedet gennemføres virtuel undervisning.

Som elev skal du derfor fortsat følge med på Lectio, hvor dit skema bl.a. fremgår. Det er også vigtigt at du sikrer dig, at du har en PC og netadgang, så du kan tilgå den virtuelle undervisning. 

Som vi kender situationen og rammerne i dag, ser planen for undervisning ud som nedenfor. Vær opmærksom på at underviseren opdaterer via Lectio, så du skal sørge for at have adgang til PC og internet, og tjekke om der sket ændringer for dig/dit hold op til den 4. januar 2021.

Find oversigt

Følgende adresser holder fysisk åbent for levering af pakker og post på hverdage frem til og med den 18. december.

Hillerød Tekniske Gymnasium, Carlsbergvej 34
Hillerød Tekniske Skole, Milnersvej 48
Lyngby Handelsskole, Lundtoftevej 93
U/NORD Kursuscenter, Peder Oxes Allé 4
U/NORD Helsingør, Rasmus Knudsensvej 9

Elever på vores skolehjem i Hillerød, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at eleven ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på skolehjemmet er ikke omfattet af de nye restriktioner, der betyder, at skoler ikke må modtage elever fysisk på skolen. Det vil sige, at vores skolehjem fortsat er åbent for de elever, der har behov for at opholde sig der frem til den 3. januar.

COVID 19

Her finder du U/NORDs retningslinjer for elever, ansatte, besøgselever mv.