Lyngby Handelsgymnasium

For at forebygge og inddæmme udbredelse af Covid-19 er vi desværre nødt til at stoppe den fysiske undervisning af 3.G elever på HHX i perioden fra den 4. maj 2021 til den 10. maj 2021, begge dage inklusive.

Info om online undervisning findes i Lectio.

Lukningen omfatter ikke elever, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

COVID 19

Her finder du de gældende retningslinjer på U/NORD, som tager udgangspunkt i udmeldingerne fra Undervisningsministeriet.