Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2022

En række elever og kursister på de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb, der skal til prøve i sommerterminen 2022, har i undervisningsforløbet frem mod prøven modtaget nødundervisning uden
fysisk fremmøde pga. COVID-19 restriktioner. Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet meldt ud at de mundtlige prøver i sommeren 2022 skal  gennemføres på en sådan måde, at der tages
højde for, at der kan være elementer i faget, som eleven ikke har gennemgået, eller hvor undervisningen har været utilstrækkelig. Se vejledning fra UVM.dk (PDF)

Ophævelse af restriktioner fra den 1. februar

Fra tirsdag den 1. februar er COVID19 ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og det bevirker, at alle COVID19-relaterede restriktioner bortfalder. Du skal således ikke længere fremvise coronapas og bære mundbind/visir, når du færdes på skolen. Myndighederne opfordrer fortsat til, at man ofte hjemmetester og er opmærksomme på evt. symptomer.

Sygdom pga. positivt testresultat
Hvis du er testet positiv skal du IKKE møde op, men blive hjemme og orientere dig her:
Test, symptomer på COVID-19 og nær kontakt

Restriktioner i forbindelse med studieture
For at komme med på studietur, er det ikke et krav, at du er vaccineret. Det er dog et krav for deltagelse, at du opfylder eventuelle indrejserestriktioner for rejsedestinationen, og at du ikke skal i karantæne ved ankomst. Skal du deltage i obligatoriske aktiviteter/udflugter, som kræver coronapas, vil skolen hjælpe med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Du kan blive mødt med krav om selv at betale for disse tests, hvis test er en forudsætning for deltagelse i aktiviteten. Du kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, og vil i så fald tilbydes undervisning på skolen i stedet.