FAQ

Opdateret 02-04-2020, kl. 9:45

Elever i praktik/elevpladser/lærlinge og på hovedforløb skal følge retningslinjerne på den virksomhed, hvor de er i praktik.

Elever i praktik/elevpladser/uddannelsesaftaler, skal følge retningslinjerne på den virksomhed, hvor de er i praktik.

Elever der er hjemsendt til arbejdsgiver for at uddanne sig inden for praktikmål, skal følge de skoleperioder der er angivet her i oversigten

Elever som skulle starte hovedforløb/skoleperiode i perioden, hvor skolen er lukket, skal blive i virksomheden for uddannelse inden for praktikmål, og følge de skoleperioder der er angivet her i oversigten

Elever på merkantile hovedforløb:
Mandag den 23. marts starter undervisningen igen - som virtuel undervisning.Al undervisning i X-fag gennemføres virtuelt iht. den planlagte undervisning i X-fagene.

EUX-Elever skal orientere sig via Lectio.

Vi forbereder os på at gennemføre de planlagte eksamener. Ministeriet vil melde ud, så snart de ved mere.

For så vidt angår elever på SU medfører nedlukningen, at deres uddannelsesforløb forlænges med en foreløbig ikke nærmere defineret periode. Disse elever oppebærer derfor fortsat SU, såfremt de i øvrigt opfylder almindelige krav til studieaktivitet etc. Vi arbejder på at sikre, at elever, hvis SU udløber med månedens udgang, forlængelses i systemet.

Hvis du er elev på en erhvervsuddannelse og mister din læreplads/elevplads, fordi virksomheden lukker ned eller har ordrenedgang som følge af corona, så skal du kontakte instruktøren i skolepraktik for din uddannelse. Derefter vil vi tage stilling til om du kan optages i skolepraktik snarest muligt.

Find din instruktør

Så længe eleverne deltager i fjernundervisning, løses skriftlige opgaver m.v., gives der ikke fravær

Du finder oversigten over skoleperioder på de tekniske uddannelser her. Oversigten opdateres løbende.

Vi er opmærksomme på, at der er nogle frister, der skrider i øjeblikket.

Hvis en frist er overskredet, fordi du ikke har kunnet logge på Lectio, så kontakt din lærer og aftal en anden afleveringsfrist.

Vi arbejder på højtryk sammen med Lectio på at forstærke deres løsning.

Grundet Corona-virus er datoerne for skoleperioderne på hovedforløbene på de tekniske uddannelser ændret.

Find datoer her

Opdateret 13-03-2020, kl. 16.40

I øjeblikket er nogle elever fra U/NORDs skoler og gymnasier på studieture. Vi er i løbende og pt. daglig kontakt med myndighederne (både Udenrigsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed), for at holde os opdateret om situationen, fx i forhold til ændringer vedr. hjemrejse, særlige forholdsregler ved hjemkomst m.m.

Udenrigsministeriet melder, at alle danskere i udlandet skal komme hjem. Vi er i kontakt med myndighederne og arbejder på at få elever og lærere hjem så snart som muligt.

Vi opfordrer til, at de elever, som kommer hjem fra studieture de kommende dage, bliver afhentet i lufthavnen, så eleverne undgår den kollektive trafik.Elever, hvor svendeprøven blev afbrudt ved skolelukningen, skal kontakte arbejdsgiver/virksomhed for at aftale fremmøde. Svendeprøven afholdes når forholdene er stabiliseret.

Elever der pga. skolelukningen ikke kan nå at blive færdige med svendeprøven før kontrakten med arbejdsgiver/virksomhed udløber, skal afvente nærmere svar fra organisationerne. Vi opdaterer dette forhold løbende.

Opdateret 15-03-2020

Der vil blive sikret en løsning, så alle kan få deres eksamen og dermed grundlaget for videre uddannelse eller erhvervsarbejde. Ministeriet skaber pt. et overblik over de test og prøver, der er i gang og/eller som meget snart skal afvikles. Særligt ift. de igangværende svendeprøver vil der inden for meget kort tid komme en udmelding.

Ministeriet er i dialog med erhvervsskolerne og opfordrer skolerne til at tænke kreativt i samarbejde med virksomheder og faglige udvalg, så svendeprøverne kan afvikles, hvor det er muligt uden at bryde med sundhedsmyndighedernes retningslinjer. U/NORD afventer svar og vi vil bestræbe os på at få afvikles svendeprøver i det omfang det er muligt.

Der er opmærksomhed på problemstillingen ift. evt. erstatningsansvar, idet der er forskel på svendeløn og lærlingeløn, hvis det medfører en forlængelse af aftalen

Virksomhedsforlagt undervisning kan umiddelbart ikke afholdes, da underviserne er hjemsendt og henvist til at arbejde hjemmefra for at minimere smitterisiko. Fjernundervisning vil derfor være eneste mulighed i disse uger.

Hvis din virksomhed ikke kan tage imod de planlagte elever i virksomhedsforlagt undervisning, fx hvis du har været nødt til at lukke ned, eller ikke har mulighed for at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, beder vi dig kontakte eleven direkte og meddele dette. Eleven henvender sig derefter til sin kontaktlærer, som sørger for eleven sættes i gang med nødundervisning.

Opdateret 02-04-2020, kl. 9:30

Stil spørgsmål til de tekniske uddannelser på Hillerød Tekniske Skole mandag, onsdag og fredag fra kl. 8-9.

Læs mere her

Opdateret 23-03-2020, kl. 15:15

U/NORD lukker sine fysiske uddannelses- og kursusaktiviteter fra den 12. marts til tirsdag den 14. april. Flest mulige aktiviteter forsøges gennemført virtuelt.

Elever er forpligtet til hver dag at følge med på Lectio og deltage i den eventuelle virtuelle undervisning og aktivitet, der fremgår af skemaet og/eller aftale med den enkelte lærer.

Opdateret 21-03-2020, kl. 16:40

“Kan jeg blive færdig med min uddannelse?”

Læs svarene fra eksperterne på www.dr.dk

Opdateret 15-03-2020 kl. 11:30

Undervisningsministeriets information til uddannelsesinstitutioner kan findes på www.uvm.dk

 

Opdateret 12-03-2020, kl. 16:00

Vi opfordrer til, at man holder sig orienteret på www.coronasmitte.dk.