Uddannelse

Her finder du spørgsmål og svar vedrørende uddannelse på Lyngby Gymnasium.

Straks efter 1. oktober.

Ja indenfor de første 14 dage efter at studieretningforløbet er gået igang - og kun hvis plads på den ønskede studieretning.

Elever fra Lyngby Gymnasium samarbejder med elever fra Lyngby Handelsgymnasium, som man deler campus med.

Der er prøve i AP (Almen sprogforståelse) og NV (Naturvidenskabeligt grundforløb).

Hvis du er ordblind, har ADHD eller andre særlige udfordringer, er det vigtigt, at du enten skriver dette i din ansøgning eller siger det ved optagelsessamtalen, så vi kan tale om, du har brug for at få støtte eller ej. Såfremt du ønsker støtte har vi mulighed for at ansøge om IT hjælpemidler, lærerstøttetimer samt mentorstøtte. Det er selvfølgeligt helt frivilligt, om du ønsker støtte eller ej.

Kontakter til Lyngby Gymnasium og Handelsgymnasium:
Nana Henriksen - nahe@unord.dk
Louise Sophie Kjeldsen - lkj@unord.dk

Ikke som et studieretningsvalg, men kan vælges som valgfag.

Fysiske rammer

Her finder du spørgsmål og svar vedrørende Lyngby Gymnasiums fysiske rammer.

Både og; Lyngby Gymnasium er et lille gymnasium med tre klasser per årgang, hvor alle kender hinanden. Men samtidig deler vi hverdag med Lyngby Handelsgymnasium, som har otte-ni klasser per årgang, så derfor er vi en lille skole i store rammer.

Der går 155 elever på skolen og ca. 920 i alt.

Ja, der er kantine på gymnasiet.

Kantinen er åben fra kl. 07.00-14.00.

Ja, det er muligt at få et elevskab - men der kan være venteliste.

Lyngby Gymnasium ligger på Hjortehøjsvej 1, i Lyngby.

Ja, man kan bo på Fortunkollegiet, der dog er særligt reserveret til elitesportselever og elever fra mindre øsamfund.

Optagelse sker ved henvendelse til Fortunkollegiet:

Fortunkollegiets hjemmeside

Sociale miljø

Her finder du spørgsmål og svar vedrørende Lyngby Gymnasiums sociale miljø.

Vi er en individuel skole, men har et godt fællesskab med Lyngby Handelsgymnasium. Dette betyder, at vi, helt særligt, kan tilbyde tværfaglige muligheder i samarbejde med HHX. Derudover er alle sociale aktiviteter på skolen er fælles, ligesom elevråd og underudvalg som fx festudvalg mm er fælles. Der kan være morgensamlinger som er specifik for enten STX eller HHX , eller afholdes samlet, men opdelt efter årgange.
Vores fællesskab med HHX betyder også, at elever der ønsker at have en skoledag med gamle venner fra folkeskolen, kan få denne oplevelse selvom de ønsker forskellige uddannelser. Vores fællesskab danner et solidt fundament for socialt sammenhold mellem gamle såvel som nye venner - også på tværs af STX og HHX.

Alle sociale aktiviteter på Campus er fælles, ligesom elevråd og underudvalg som fx festudvalg mm er fælles. Der kan være morgensamlinger som er specifik for enten STX eller HHX , eller afholdes samlet, men opdelt efter årgange.

Nej, men du kan se dine klassekammerater i Lectio, når du er optaget på skolen og har fået dit login efter 1. skoledag.

Optagelse

Her finder du spørgsmål og svar vedrørende optagelse på Lyngby Gymnasium.

For at blive optaget på Lyngby Gymnasium skal du søge via optagelse.dk. Når du ansøger, skal du vælge uddannelse, skole og 2. fremmedsprog. Har du særlige informationer til os, kan du skrive dem i kommentarfeltet derinde.

Når du har ansøgt, kan du forvente at høre fra os i april eller maj, med et svar på om du er optaget.

Du skal kontakte studievejlederne, for at høre hvilke studieretninger der har plads til nye elever. Du skal desuden medsende dine seneste karakterer og en udskrift af din fraværsoversigt. Vi tillader os også at kontakte din nuværende skole, inden vi evt. optager dig.

Du skal søge ind allerede nu og kontakte os straks efter besked om optagelse for at melde dig på orlov. På den måde er du garanteret en studieplads det følgende år.

Nej det kan vi desværre ikke love dig, men dine chancer er klart større, hvis du vælger os som 1. prioritet.

Ja, under forudsætning af, at du består ministeriets optagelsesprøve revurderingsprøven i fagene dansk, engelsk,
fysik/kemi og matematik.

Nej, hvis du ikke har haft 2. fremmedsprog, skal du til den omtalte optagelsesprøve. Hvis du består denne, kan du blive
optaget.

Optagelse på STX kræver et karaktergennemsnit på 5,0.

Læs mere om optagelseskrav på https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/almen-studentereksamen-stx

Find vej til U/NORD

Her finder du os

Hjortehøjsvej 1 2800 Lyngby Tlf. 48 29 00 04 info@unord.dk Få rutevejledning