Ansæt en elev eller lærling i praktik i din virksomhed

Bliv godkendt til at uddanne elever

Hvis I som virksomhed ønsker at have en elev, skal i godkendes som praktikvirksomhed.

Herefter kan I indgå en uddannelsesaftale med en eller flere elever afhængig af jeres godkendelse. En uddannelsesaftale udfyldes sammen med eleven, og både elev og virksomhed underskriver.

Find information

Vil du gerne ansætte en elev, så finder du mere information hos Undervisningsministeriet.

Her finder du guides og vejledninger samt videoer, hvor du kan møde andre virksomheder, der har elever ansat.

Her finder du også information omkring uddannelsesaftaler.Hvorfor ansætte en elev?

Behovet for at uddanne faglært arbejdskraft er stort – prognoser viser, at der i fremtiden kan blive mangel på faglært arbejdskraft. I kan sikre et højt fagligt niveau i jeres virksomhed ved at tage en elev.

Den rigtige elev kan bidrage med ny viden, inspiration og nye relationer til virksomheden. Elever kan ”skræddersyes” til virksomheden. Velkvalificerede medarbejdere kan være med til at sikre virksomheden fremover.

Kontakt

Har du brug for rådgivning kan du kontakte én af vores praktikpladskonsulenter.

Vi kan besvare spørgsmål om bl.a. godkendelse, uddannelsesaftaler og meget mere.

U/NORD - Uddannelse i Nordsjælland

Find en elev til din virksomhed

På vores portal kan i som virksomhed finde CVér fra elever, som er interesserede i en praktikplads og i kan også slå jeres ledige praktikpladser op, så de bliver set af vores elever.

Praktikservice.dk

Hvem kan ansættes som elev?

Der er flere forskellige aftaletyper, når du vil ansætte en elev.

Praktikplads - AUB

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 en aftale, der belønner arbejdsgivere, som uddanner elever fra erhvervsuddannelserne. En del af aftalen hedder Praktikplads-AUB og bliver administreret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Hvert år i april får arbejdsgivere, der er omfattet af Praktikplads-AUB et mål for, hvor mange elever, de skal ansætte inden året er gået.

Arbejdsgivere, der overstiger deres mål for elever, kan få bonus. De arbejdsgivere, der ikke lever op til deres mål, skal betale et bidrag til Praktikplads-AUB.

Læs om praktikplads-AUB

Få tilskud resten af året

Som arbejdsgiver i den private sektor kan man få dækket størstedelen af lønudgifterne til elever og lærlinge resten af 2020.

Fordelsuddannelser 2020

Som virksomhed kan man få en bonus, hvis man ansætter elever fra fordelsuddannelser.

VVS-Energi er blandt fordelsuddannelserne i 2020.

Voksenlærling

Med en voksenlærling/voksenelev får I en medarbejder med erfaring.

En voksenlærling er typisk vant til at tage ansvar og at møde til tiden. Det giver jer en medarbejder, der kan bidrage med sin arbejdserfaring allerede fra første dag.

Faglige udvalg

De faglige udvalg kan svare på spørgsmål vedr. uddannelsesordninger og praktikerklæringer, for de forskellige uddannelser. Det er også her, at I som virksomhed, kan få hjælp til at blive godkendt til at have elever/lærlinge.

Praktikpladskonsulenterne på U/NORD hjælper gerne med rådgivning og vejledning, og vi besøger gerne din/jeres virksomhed for at vurdere potentialet for elever/lærlinge.

Bygningsmaler:
Malerfagets Faglige Fællesudvalg

Elektriker, VVS-energiuddannelsen:
El- og VVS-branchens uddannelsessekretariat

Ernæringsassistent:
Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen

Gastronom:
Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat

Industrioperatør, mekaniker:
Industriens Uddannelser

Kontor, handel og detailhandel:
Uddannelsesnævnet

Murer, tømrer:
Byggeriets Uddannelser

Serviceassistent:
Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

Snedker:
Snedkernes Uddannelser