Ansæt en elev eller lærling i praktik i din virksomhed

Bliv godkendt til at uddanne lærlinge

Hvis I som virksomhed ønsker at have en lærling, skal i godkendes som oplæringsvirksomhed.

Herefter kan I indgå en uddannelsesaftale med en eller flere lærlinge afhængig af jeres godkendelse. En uddannelsesaftale udfyldes sammen med lærlingen, og både lærling og virksomhed underskriver.

Find information

Vil du gerne ansætte en lærling, så finder du mere information hos Undervisningsministeriet.

Her finder du guides og vejledninger samt videoer, hvor du kan møde andre virksomheder, der har lærlinge.

Her finder du også information omkring uddannelsesaftaler.Hvorfor ansætte en lærling?

Behovet for at uddanne faglært arbejdskraft er stort – prognoser viser, at der i fremtiden kan blive mangel på faglært arbejdskraft. I kan sikre et højt fagligt niveau i jeres virksomhed ved at tage en lærling.

Den rigtige lærling kan bidrage med ny viden, inspiration og nye relationer til virksomheden. Lærlinge kan ”skræddersyes” til virksomheden. Velkvalificerede medarbejdere kan være med til at sikre virksomheden fremover.

Kontakt

Har du brug for rådgivning kan du kontakte én af vores lærepladskonsulenter.

Vi kan besvare spørgsmål om bl.a. godkendelse, uddannelsesaftaler og meget mere.

Hvem kan ansættes som lærling?

Der er flere forskellige aftaletyper, når du vil ansætte en lærling.

Praktikplads - AUB

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 en aftale, der belønner arbejdsgivere, som uddanner lærlinge fra erhvervsuddannelserne. En del af aftalen hedder Praktikplads-AUB og bliver administreret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Hvert år i april får arbejdsgivere, der er omfattet af Praktikplads-AUB et mål for, hvor mange lærlinge, de skal ansætte inden året er gået.

Arbejdsgivere, der overstiger deres mål for lærlinge, kan få bonus. De arbejdsgivere, der ikke lever op til deres mål, skal betale et bidrag til Praktikplads-AUB.

Læs om praktikplads-AUB

Voksenlærling

Med en voksenlærling/voksenelev får I en medarbejder med erfaring.

En voksenlærling er typisk vant til at tage ansvar og at møde til tiden. Det giver jer en medarbejder, der kan bidrage med sin arbejdserfaring allerede fra første dag.

Faglige udvalg

De faglige udvalg kan svare på spørgsmål vedr. uddannelsesordninger og praktikerklæringer, for de forskellige uddannelser. Det er også her, at I som virksomhed, kan få hjælp til at blive godkendt til at have elever/lærlinge.

Praktikpladskonsulenterne på U/NORD hjælper gerne med rådgivning og vejledning, og vi besøger gerne din/jeres virksomhed for at vurdere potentialet for elever/lærlinge.