Tekniske elever

Der er flere forskellige måder at ansætte elever på:

  • Der er skoleadgangsvejen, her skal eleven/lærlingen gennemføre grundforløb 1 og 2, på en erhvervsskole – inden der tegnes en uddannelsesaftale med en virksomhed.
  • Man kan også indgå en uddannelsesaftale med elever via praktikadgangsvejen, her starter eleven/lærlingen med 3-6 måneders praktik i virksomheden, derefter gennemføres grundforløb 2, på erhvervsskolen.
  • På de fleste uddannelser, kan man også vælge at indgå en ny mesterlæreaftale, her står virksomheden for den praktiske oplæring, dette erstatter det meste af grundforløbet.

Praktikpladskonsulenterne hjælper gerne med rådgivning og vejledning i forhold til forskellige aftaletyper og økonomiske forhold.

Merkantile uddannelser

For at kunne ansætte en elev inden for kontor, handel eller detail stilles der følgende krav til elevens grundforløb:

EUD Business:
1 år på handelsskolen, hhv. detail- eller handellinjen (C-niveauer).
Direkte adgang til elevplads*
Varighed af elevtid: 2 år
Ny/gammel ordning: Ny

EUX Business:
2 år på handelsskolen, hhv. finans-, detail-, handel- eller kontorlinjen (gymnasialt niveau).
Direkte adgang til elevplads
Varighed af elevtid: 2 år
Ny/gammel ordning: Ny

HG(V):
2 år på handelsskolen, hhv. detail-, handel- eller kontorlinjen (C-niveauer) påbegyndt før 1/8 2015.
Direkte adgang til de elevpladser, som er påført deres bevis
Varighed af elevtid: 2 år
Ny/gammel ordning: Gammel

HHX:
3 år på handelsgymnasiet
Direkte adgang til elevplads
Varighed af elevtid: Op til 2 år
Ny/gammel ordning: Ny

STX/HTX/HF:
3 eller 2 år på alment eller teknisk gymnasium
Adgang til elevplads efter 5 ugers EUS5
Varighed af elevtid: Op til 2 år
Ny/gammel ordning: Ny

Voksenelever:
Elever som er fyldt 25 år skal igennem realkompetencevurdering.
Varighed af elevtid: Op til 2 år, ofte reduceret med 3 – 6 måneder
Ny/gammel ordning: Ny/gammel

 

* Ikke Kontor, som kræver fag på gymnasialt niveau.