U/NORD - Uddannelse i Nordsjælland

Bliv elev/lærling i en virksomhed

Praktikplads, elevplads, lærling, praktik, uddannelsesaftale eller kontrakt med en virksomhed?

Praktikdelen af erhvervsuddannelserne bliver kaldt mange forskellige ting, men alle dækker de over det samme: Du tager en vigtig del af din uddannelse i en virksomhed, hvor du får erfaring og får brugt den viden, du har fra skolen, i praksis.

På tekniske uddannelser skifter du løbende mellem praktik og skole, mens praktikken ligger samlet efter grundforløbet på de merkantile uddannelser.

Søg praktikplads

Du kan søge elevplads/læreplads på forskellige måder. Du kan selv tage kontakt til en virksomhed, hvor du ønsker at blive ansat.

Du kan også finde ledige praktikpladser på forskellige portaler. Du finder links til dem her, og du kan også bruge www.jobindex.dk

Er du i tvivl, kan du kontakte en af vores konsulenter.


Ofte stillede spørgsmål

En erhvervsuddannelse er en blanding af skolegang på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed, som du indgår en uddannelsesaftale med.

En uddannelsesaftale er altså en aftale mellem elev og virksomhed om ansættelse som elev/lærling.

Du skal selv finde din praktikplads – meget gerne allerede inden uddannelsens start. Du finder aftalen som skal underskrives her.

Skolens praktikpladskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd til din søgning.

Du skal søge praktikplads, mens du går på grundforløbet, hvor der vil være afsat tid til at arbejde med dit CV og skrive ansøgninger. Her vil du være i tæt kontakt med skolens studievejledere og praktikpladskonsulenter, som hjælper dig på vej.

Ny mesterlære

Du kan også starte din uddannelse som elev/lærling i en virksomhed. Det kræver, at du allerede inden du starter på uddannelsen har en uddannelsesaftale med en virkosmhed.

Om Ny mesterlære

Ja, på U/NORD er det en prioritering at hjælpe dig med at søge praktikplads. Der er afsat tid i undervisningen til netop at øge dit fokus på, hvad du er god til og ud fra det skrive ansøgning samt CV, som skal føre dig videre til en praktikplads.

Praktikpladskonsulenten arbejder sammen med dig om at gøre dit CV og din ansøgning så god som mulig, samtidigt med at de har et stort netværk ude i virksomheder som ønsker at få elever, hvilket kan gøre din overgang fra grundforløbet og ud i virksomheden nemmere.

U/NORDs Praktikpladskonsulenter hjælper dig med at finde en elevplads til dit hovedforløb, allerede mens du er i gang med grundforløbet. Praktikpladskonsulenterne har tid til at hjælpe hver enkelt elev med ansøgninger og til at coache dig til kommende samtaler hos en virksomhed.

Vi ved, der skal gøres en indsats for at få en elevplads i en virksomhed. Det er vi klar til at hjælpe dig med.

Hvis du ikke får en elevplads lige efter du er færdig med dit grundforløb, har du mulighed for at komme i skolepraktik i U/NORD Praktikcenter.

Den vigtigste opgave for Praktikcentret er at hjælpe dig med din jobsøgning og bygge bro til mulige arbejdsgivere samt sikre. Imens du er optaget i Praktikcentret, får du den bedst mulige uddannelse. Det betyder, at du kommer til at arbejde med praksisnære opgaver, som er direkte sammenlignelige med det, som du skal lære ude i en ordinær elevplads. Fokuset i U/NORD Praktikcenter er altså på, at du hurtigst muligt får en ordinær praktikplads, samt at du rent faktisk bliver ved med at være i gang med din uddannelse og dermed er tættere på målet om at blive færdigudlært.

Læs mere om U/NORD Praktikcenter og om hvordan du søger optagelse.

Hvis du ikke har fundet en praktikplads, når du har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb, tilbydes du skolepraktik i et praktikcenter, hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik, og hvis du opfylder kravene.

Gode råd

Når du skal søge praktikplads, er det en god ide at have en aktiv profil og opdateret CV.

Har du brug for hjælp er du velkommen til at kontakte praktikpladskonsulenten på din uddannelse.

Skolepraktik

Hvis det ikke lykkes for dig at finde en praktikplads, har du alligevel mulighed for at gennemføre din uddannelse ved at blive ansat i U/NORD Praktikcenter. Er du i Skolepraktik vil du arbejde med praksisnære opgaver, som er direkte sammenlignelige med det, som du skal lære ude i en ordinær elevplads.

I Praktikcentret er der stort fokus på, at du hurtigst muligt får en ordinær praktikplads, samt at du bliver ved med at være i gang med din uddannelse og dermed er tættere på målet om at blive færdigudlært.

U/NORD Praktikcenter

Praktik i udlandet

Få international erfaring, mens du uddanner dig