U/NORD - Uddannelse i Nordsjælland

Bliv elev/lærling i en virksomhed

Læreplads, praktikplads, elevplads, lærling, praktik, uddannelsesaftale eller kontrakt med en virksomhed?

Oplæringsdelen af erhvervsuddannelserne bliver kaldt mange forskellige ting, men alle dækker de over det samme: Du tager en vigtig del af din uddannelse i en virksomhed, hvor du får erfaring og får brugt den viden, du har fra skolen, i praksis.

På tekniske uddannelser skifter du mellem oplæring og skoleophold, og på de merkantile uddannelser ligger oplæringen samlet efter grundforløbet på skolen.

Søg Læreplads

Du kan søge læreplads på forskellige måder. Du kan selv tage kontakt til en virksomhed, hvor du ønsker at blive ansat.

Du kan også finde ledige lærepladser på forskellige portaler. Du finder links til dem her, og du kan også bruge www.jobindex.dk

Er du i tvivl, kan du kontakte en af vores konsulenter.


Ofte stillede spørgsmål

En uddannelsesaftale er en aftale mellem elev og virksomhed om ansættelse som elev/lærling.

Du kan læse om de forskellige typer af uddannelsesaftaler på uvm.dk

Du skal selv finde din praktikplads
Du skal selv finde din praktikplads – meget gerne allerede inden uddannelsens start. Du finder aftalen som skal underskrives her.

Skolens praktikpladskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd til din søgning.

Du skal søge praktikplads, mens du går på grundforløbet, hvor der vil være afsat tid til at arbejde med dit CV og skrive ansøgninger. Her vil du være i tæt kontakt med skolens studievejledere og praktikpladskonsulenter, som hjælper dig på vej.

Ny Mesterlære

Du kan også starte din uddannelse som elev/lærling i en virksomhed. Det kræver, at du allerede inden du starter på uddannelsen har en uddannelsesaftale med en virkosmhed.

Om Ny Mesterlære

Ja, på U/NORD er det en prioritering at hjælpe dig med at søge praktikplads. Der er afsat tid i undervisningen til netop at øge dit fokus på, hvad du er god til og ud fra det skrive ansøgning samt CV, som skal føre dig videre til en praktikplads.

Praktikpladskonsulenten arbejder sammen med dig om at gøre dit CV og din ansøgning så god som mulig, samtidigt med at de har et stort netværk ude i virksomheder som ønsker at få elever, hvilket kan gøre din overgang fra grundforløbet og ud i virksomheden nemmere.

Praktikpladskonsulenterne kan hjælpe dig med råd og vejledning til at finde en praktikplads.

Hvis du ikke har en praktikplads efter grundforløbet, eller mister du din praktikplads, har du mulighed for at søge om optagelse i skolepraktik (SKP) i U/NORD Praktikcenter.

Den vigtigste opgave for Praktikcentret er at hjælpe dig med din jobsøgning og bygge bro til mulige arbejdsgivere. Imens du er optaget i Praktikcentret, får du den bedst mulige uddannelse. Det betyder, at du kommer til at arbejde med praksisnære opgaver, som er direkte sammenlignelige med det, som du skal lære ude i en ordinær elevplads.

Fokuset i U/NORD Praktikcenter er altså, at du hurtigst muligt får en ordinær praktikplads, samt at du rent faktisk bliver ved med at være i gang med din uddannelse og dermed er tættere på målet om at blive færdigudlært.

Læs mere om U/NORD Praktikcenter og om hvordan du søger optagelse.

Skolepraktik er et sikkerhedsnet til dig, der ikke har en uddannelsesaftale, eller mister din aftale.

Her får du mulighed for at fortsætte din uddannelse, indtil du får en ny aftale med en virksomhed. Dette kræver, at du opfylder kravene.

Voksenlærling eller voksenelev?

Er du over 25 år, kan du blive voksenlærling eller voksenelev. Som voksenlærling får du gode jobmuligheder og løn under uddannelsen.

Gode råd

Når du skal søge læreplads, er det en god idé at have en aktiv profil og opdateret CV.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte konsulenten for din uddannelse.

Praktik i udlandet

Få international erfaring, mens du uddanner dig

Skoleoplæring

Hvis det ikke lykkes for dig at finde en læreplads, har du alligevel mulighed for at gennemføre din uddannelse ved at blive ansat i U/NORD Praktikcenter. Er du i skoleoplæring, vil du arbejde med praksisnære opgaver, som er direkte sammenlignelige med det, som du skal lære ude i en ordinær elevplads.

I Praktikcentret er der stort fokus på, at du hurtigst muligt får en ordinær læreplads, samt at du bliver ved med at være i gang med din uddannelse og dermed er tættere på målet om at blive færdigudlært.

U/NORD Praktikcenter