Få lagt din individuelle uddannelsesplan

Tilmeld dig en gratis RKV, hvis du vil have en vurdering af dine kompetencer, inden du tilmelder dig en merkantil uddannelse.

Kontakt Studievejledningen

Malene Hovmand Nissen

Voksenvejleder, merkantile uddannelser amhn@unord.dk 31 93 42 63

Åben vejledning om RKV

Kom til åben vejledning om RKV til de merkantile erhvervsuddannelser.