EUS - erhvervsuddannelse for studenter

Realkompetencevurdering for EUV elever på tekniske erhvervsuddannelser

EUV – Erhvervsuddannelse for voksne er rettet mod dig på 25 år og derover. Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau.

Dit uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, der gennemføres i forbindelse med optagelse og er den indledende del af EUV. Denne vurdering består af en generel vurdering og en individuel vurdering.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din eventuelle erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Du vil automatisk blive indkaldt til en RKV, når du tilmelder dig via optagelse.dk

RKV til tekniske uddannelser