På U/NORD kan du tage industrioperatøruddannelsen

Industrioperatør

Uddannelsen til industrioperatør giver dig viden om den praktiske drift og overvågning af computerstyrede industrianlæg. Gennem uddannelsen bliver du også undervist i at udføre praktiske øvelser, der omhandler LEAN, fx udarbejdelse af værdistrømsanalyser i en virksomhed.

Sådan bliver du industrioperatør

For dig der er gået ud af 9./10. klasse for mindre end 14 måneder siden.

Når du starter på grundforløb 1, skal du vælge en fagretning. En fagretning er et tema, der introducerer dig for en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer til at fortsætte på grundforløb 2. På den måde kan du bruge dit valg af fagretning til at afprøve dine interesser, uden at du lukker nogen døre bag dig.

Varighed: ½ år

Læs mere om fagretningerne på grundforløb 1

For dig der er gået ud af 9./10. klasse for mere end 14 måneder siden.

Grundforløb 2 (GF2) varer 20 uger og har til formål at give dig forudsætningerne for at kunne gennemføre hovedforløbet. GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve.

Du kan tage Grundforløb 2 på Hillerød Tekniske Skole

Hovedforløbet i erhvervsuddannelserne veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på U/NORD. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

Du kan tage hovedforløbene på Hillerød Tekniske Skole.

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som består af en mundtlig eksamination samt en praktisk prøve. Prøverne afvikles på det afsluttende skoleophold. Når svendeprøven er bestået, er du udlært og modtager dit svendebrev.

Mød en elev på industrioperatøruddannelsen
" Uddannelsen kan bruges inden for alle industrier, hvor der er brug for folk til at betjene og vedligeholde produktionsmaskinerne. "
Elev på industrioperatøruddannelsen

Sådan kommer du i gang

For at blive optaget på uddannelsen skal du ansøge efter hvilken situation du befinder dig i.

Find læreplads

En erhvervsuddannelse er en blanding af skolegang på en erhvervsskole og oplæring i en virksomhed, som du indgår en uddannelsesaftale med.

Der er rigtig gode muligheder for at finde ledige lærepladser – mange virksomheder har faktisk svært ved at få besat alle de ledige pladser, så der er kamp om de dygtige elever.

Læs om at søge praktikplads

Læs mere

Her kan du finde vej til mere viden om uddannelsen

Rejs ud i verden

På U/NORD har du mulighed for at tilføre din uddannelse et internationalt element.

Ofte stillede spørgsmål

Ja, rigtigt mange finder læreplads og job inden for de store medicinalfirmaer som Novo Nordisk og Leo Pharma.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte administrationen.

Fie Buchwald

Uddannelseschef fibu@unord.dk 61 90 23 84

Mette Ølsted

Uddannelsessekretær og uddannelsesaftaler meol@unord.dk 91 34 64 40

Susanne Dinesen

Skoleoplæring sudi@unord.dk 48 29 01 76