EUD Business få elevplads

EUD Business - den hurtige vej til erhvervslivet

En EUD Business er for dig, der brænder for at komme ud og få erfaring i erhvervslivet, og som har interesse for handel, service og butiksarbejde. Allerede efter ét år får du en elevplads i en butik eller handelsvirksomhed, og efter tre år er du færdiguddannet.

Uddannelsen varer i tre år. Det første år har du fag på en handelsskole, mens du på uddannelsens sidste to år får en elevplads i en virksomhed inden for det område, der interesserer dig.

Sådan er EUD Business opbygget

Her kan du se mulighederne for at vælge retning på din uddannelse, alt efter om du interesserer dig for kontor, handel eller detailhandel.

Når du starter på grundforløb 1 skal du vælge en fagretning. En fagretning er et tema, der introducerer dig for en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Alle fagretninger giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på grundforløb 2, så du kan bruge dit valg af fagretning til at afprøve dine interesser, uden at du lukker nogle døre bag dig.

Fag:

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Erhvervsfag

Varighed: ½ år

Grundforløb 1 er kun for dig der kommer direkte fra 9./10. klasse.

På grundforløb 2 bliver undervisningen målrettet det hovedforløb, du kan vælge senere i uddannelsen. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet, hvor du er elev i en virksomhed.

Fag:

  • Erhvervsinformatik C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Afsætning C
  • Uddannelsesspecifikke fag

Varighed: ½ år

Som elev i en virksomhed kan du komme til at arbejde inden for markedsføring, spedition, butik/detail, administration og business. Du får mulighed for at prøve din viden af i praksis, samtidig med du løbende bliver klogere – både gennem arbejdet i en virksomhed og gennem den viden, du får på skolen i de uger, du skal i skole i løbet af din elevtid.

Varighed: 2 år

Fagretninger

Tag din uddannelse som ny mesterlære

Har du indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du tage din uddannelse som Ny mesterlære. På den ordning er du hovedsageligt i virksomheden i stedet for på skolebænken,

Læs mere om Ny mesterlære

Hør Sebastian og Mille fortælle om EUD Business

På U/NORD kan du tage en EUD Business

Hvad kan EUD Business bruges til?

Med en EUD Business kan du fortsætte på et hovedforløb, hvor du er elev i en virksomhed.